SSABs gängade RDc-foderrör utan interna svetskanter är perfekta för borrentreprenörer. Tillämpningarna innefattar borrning av artesiska vatten, termiska brunnar, ankare och horisontella borrlösningar (borrade höljen för kabel- och rörledningar under vägar, järnvägar etc.). Produkten går att använda både i småhus och i stora industriprojekt.

SSABs gängade RDc-foderrör ger särskilda fördelar vid borrning genom tjocka jordlager

Den här nya skarvningstekniken ökar arbetshastigheten enormt, vilket förbättrar produktiviteten och ger slutkundsförmåner från tidsbesparingar. Då den nya skarvningstekniken tillåter en snabbare installation förenklar den för personer som bor och arbetar i närheten av byggarbetsplatsen.

Förfabricerade element av hög kvalitet som förenklar arbetet

Genom att använda gängade RDc-skarvar blir det lättare att säkerställa en jämn kvalitet både på skarvarna och på materialet, då gängade skarvar också minskar friktionen. En annan fördel vid den här typen av skarvningsteknik är den linjära rakheten hos rören.

Arbetsförhållandena på arbetsplatsen förbättras då det inte finns något behov av att använda svetsutrustning, kablar, etc. Eftersom det inte är nödvändigt att svetsa skarvarna på arbetsplatsen, elimineras även risken för svetsrelaterade fel.

SSAB utvecklade produkten för att besvara kundbehovet

De gängade RDc-foderrören tillverkas i Finland av SSABs eget kvalitetsstål. Stålkvaliteten som används i rören är utmärkt för de nordiska förhållandena.
- Tack vare en utveckling som har drivits på av kundförfrågningar kan SSAB nu erbjuda ett avancerat alternativ till svetsade skarvar. Det krävs ingen svetsning när man använder RDc-foderrör eftersom de är sammanfogade med en gängad skarv, förklarar SSABs försäljningschef i Finland, Oskari Sivula.

RDc-foderrör levereras som tremetersrör med båda ändarna gängade. Rören har tillverkats av längssvetsat SSAB Domex Tube Double Grade (S355J2H/S420MH).

  Steel grade  Length  Tensile strength of splice  Bending strength of splice 
 RDc 140/5  S355J2H  3 m  260 kN  13.9 kNm
 S420MH  3 m  307 kN  16.4 kNm
 RDc 170/5  S355J2H  3 m  300 kN  20.0 kNm
 S420MH  3 m  370 kN  24.0 kNm
                       

SSABs nya gängade RDc-foderrör skapar positiva kundreaktioner

Många kunder har redan använt sig av SSABs nya gängade RDc-foderrör, och vi har fått in många positiva reaktioner.

Tom Allen Oy är en leverantör av jordvärmesystem, en av grundarna av Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry - Poratek (en förening för brunnsborrningsentreprenörer i Finland) och aktivt involverad i utvecklingen av termisk brunnsteknik.

- Vi är övertygade om tillförlitligheten och produktens snabba installerbarhet och vi har nu gått över helt till att använda RDc-foderrör, säger Jonas Johansson på Tom Allen Oy.
KMH-Yhtiöt Oy borrar termiska brunnar och vattenbrunnshål för jordvärmesystem i norra Finland.

- Vi använder RDc-foderrör eftersom de sparar tid, säger Mika Huttunen på KMH-Yhtiöt.

Talman Energiaporaus Oy tillverkar termiska och artesiska brunnar i huvudstadsregionen och i södra Finland.

- Det går väldig snabbt att borra med RDc-foderrör. De gängade skarvarna påskyndar arbetet eftersom allt du behöver göra är att skruva dem på plats och så är det klart, säger Esko “Tumppi” Tuomala på Talman Energiaporaus Oy.

SSABs omfattande utbud av infrastrukturprodukter består av stålrörspålar och stödmurar för husgrunder och hamnkonstruktioner. Vi har också ett brett utbud av huvudvattenledningar och skyddsräckssystem. SSAB är en stålkoncern som är baserad i Norden och USA. SSAB erbjuder avancerade produkter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med dess kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld.