Som ett led i bolagets löpande skuldhantering så annonserar SSAB idag ett återköpserbjudande avseende de utestående EUR 350 miljoner icke säkerställda obligationslånet upptaget 2014 och med en kupong på 3,875%. Målsättningen är att återköpa maximalt EUR 100 million av utestående volym.

Erbjudandeperioden inleds 24 februari 2016 och avslutas 3 Mars 2016, vartefter resultatet kommer att publiceras. Minimipriset för återköpet är satt till EUR 940 för varje EUR 1000 i nominellt belopp. Mer detaljerad information finns att läsa på www.ssab.com under rubriken “Skuldfinansiering”.