Förhandlingarna inom Ruukki Construction mellan arbetsgivare och arbetstagare i Finland påverkade flertalet av medarbetarna inom produktion-, försäljning- och supportfunktionerna. Totalt omfattades 434 personer på flera produktionsanläggningar, bland annat i Alajärvi, Björneborg, Esbo, Helsingfors, Jakobstad, Kouvola, Kuopio, Oulainen, Seinäjoki, Uleåborg, Tavastehus, Tammerfors, Vasa, Vimpeli, Ylivieska och Åbo. Antalet befattningar minskar med 61 (22 kollektivanställda och 39 tjänstemän). I början av förhandlingarna beräknades en minskning av personalstyrkan med högst 85 personer. Planen är att genomföra mestadelen av neddragningarna under första halvåret 2016. En del av neddragningar kommer att ske genom naturlig avgång.

 

Ruukki Construction har inlett ett nytt besparingsprogram i alla länder där företaget är verksamt. Målsättningen är att det avslutade programmet permanent ska ge lägre kostnader på minst 200 miljoner kronor på årsbasis inom produktion, administration, marknadsföring och försäljning med full effekt från 2017. Dessa kostnadsbesparingar ska säkerställa lönsamhet och förbättra effektiviteten i verksamheten. Totalt i divisionen finns ett behov att minska personalstyrkan med runt 300 personer I olika länder. Ruukki Construction kommer att överväga ytterligare strukturella förändringar av verksamheten i den andra etappen av programmet om marknaden förblir svag.

 

Ruukki Construction ansvarar för försäljning och produktion av energieffektiva bygg- och konstruktionslösningar. Ruukki Construction inkluderar även Plannja, som tidigare var en del av SSAB EMEAs affärsområde.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Taina Kyllönen, Kommunikationsdirektör, tel. +358 20 592 9040
Jarmo Tonteri, VD Ruukki Construction, tel. +358 20 593 8837

 

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors.www.ssab.com

 

For more information, please contact:

Taina Kyllönen, Executive VP Communications, tel. +358 20 592 9040
Olavi Huhtala, EVP, head of SSAB Europe, tel. +358 20 592 9157
Jarmo Tonteri, CEO, Ruukki Construction, tel. +358 20 593 8837