Pristagarna har bedömts utifrån de krav bilindustrin ställer på sina leverantörer när det gäller kvalitet och service, kostnadsbesparingar och social och miljömässig hållbarhet.

 – Det är en stor ära för oss på SSAB att få ta emot den här utmärkelsen av Johnson Controls för våra prestationer som leverantör. Vi levererar höghållfasta Docol-stål för säkerhetsdetaljer i bilsäten, som samtidigt måste vara tillräckligt starka för att på ett säkert sätt klara påverkan i samband med en krock och tillräckligt lätta för att kunna möta krav på viktminskning för att förbättra miljöprestanda och minska kostnaderna. Vi är stolta över att Johnson Controls värdesätter vår kvalitet och service. Vi är också ödmjuka och inser att vi hela tiden måste förbättra oss för att i framtiden kunna fortsätta att leverera innovativa lösningar på de ekonomiska och miljötekniska utmaningar som fordonsindustrin står inför, säger Tony Harris, försäljningschef för SSAB Europe som tog emot utmärkelsen å företagets vägnar vid evenemanget i Plymouth, USA.

 – Vårt samarbete med SSAB inleddes år 2000, när vi började använda olika stål inom produktvarumärket Docol. Sedan dess har SSAB fortsatt att utveckla ultrahöghållfasta stål som uppfyller nya krav hos oss på Johnson Controls. SSAB har dessutom snabba leveranser och håller en mycket hög kvalitet, säger Markus Cramer, inköpschef för JCI Europe.

Johnson Controls producerar bilsäten och andra komponenter i världsklass, som erbjuder säkerhet, funktion och komfort med beprövad kvalitet och hög leveranssäkerhet. Företaget har 80 000 anställda inom tillverkningen av bilsäten.

För mer information, vänligen kontakta Tony Harris, försäljningschef för SSAB Europe, tel. +44 121 704 7329


Tony Harris, säljchef SSAB Europe (andra från höger), tog emot Johnson Controls leverantörspris Gold Award 2015, tillsammans med Sören Madsen (andra från vänster), SSABs säljchef för automotive, vid ett event i Plymouth USA. Från Johnson Controls: Kelly Bysouth, global inköpschef för bilsäten (längst till höger) och Byron Foster (till vänster), globalt strategiansvarig för bilsäten.