Koncernchefens kommentar

 

SSABs rörelseresultatet för första kvartalet 2015 uppgick till 564 Mkr (exklusive jämförelsestörande poster), en förbättring med 446 Mkr jämfört med fjärde kvartalet 2014 och med 530 Mkr (pro forma) jämfört med första kvartalet 2014. Det förbättrade resultatet förklaras främst av lägre kostnader, relaterat till lägre råmaterialkostnader, realiserade synergier från förvärvet av Rautaruukki samt positiva valutaeffekter. SSAB Europe var den division som uppvisade starkast förbättring. Det operativa kassaflödet uppgick till 784 Mkr under det första kvartalet trots lageruppbyggnaden av stålämnen inför omställningen av masugnen i Luleå under sommaren 2015.

 

Efterfrågan på standardstål i Norden och övriga västra Europa normaliserades jämfört med nedgången under slutet av förra året. Efterfrågan på våra specialstål har varit fortsatt stabil, om än på en låg nivå och med stora geografiska variationer. I Nordamerika var stålmarknaden under det första kvartalet relativt svag. Detta var drivet av höga lagernivåer i distributörsledet och fortsatt höga importvolymer från Asien och Europa. Sammantaget ledde detta till en prispress på den nordamerikanska marknaden. Kostnaderna för råvaror, främst malmtill de svenska och finska verken, har fortsatt att minska under kvartalet. 

 

I både Europa och Nordamerika förväntas förbrukningen av stål öka under 2015. Trots att leveranserna till distributörsledet i Nordamerika var svaga under första kvartalet ser vi att den underliggande efterfrågan är fortsatt god. Dock har lageravvecklingen i Nordamerika tagit längre tid än väntat och efterfrågan väntas förbättras först mot slutet av andra kvartalet. Vi är nu inne i en period då vi verkställer de aktiviteter som ingår i integrationsplanen för Rautaruukki. Bland de åtgärder som redan syns i resultatet kan nämnas effekterna av omförhandlade inköpskontrakt. Under första kvartalet har vi realiserat synergier på cirka 100 Mkr och per utgången av kvartalet beräknas de bestående besparingarna uppgå till cirka 450 Mkr i årstakt. 

 

Under våren genomför SSAB en av de största marknadssatsningarna någonsin genom lanseringen av det nya varumärket Strenx som omfattar SSABs främsta produkter inom konstruktionsstål vilka tidigare såldes under varumärkena Optim, Weldox och Domex. Ett nytt varumärke för SSABs färgbelagda produkter, GreenCoat, lanserades i början av april. Dessa lanseringar utgör två viktiga steg mot en gemensam produktportfölj inom SSAB.

 

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2015, klockan 07.30.

 

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för första kvartalet 2015

 

SSAB bjuder in till presentation av rapporten klockan 09.30 måndagen den 27 april 2015.

 

Rapporten för första kvartalet 2015 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin.

 

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

 

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

 

Telefon:

 

+46 8 5055 64 74 (Sverige),

 

+44 203 364 53 74 (England),

 

+1 855 753 22 30 (USA).

 

Länk till webbsändning: Till webbsändning

 

Instruktioner för att följa webbsändningen kommer att finnas på SSABs hemsida, där även presentationsmaterial kommer att kunna laddas ned.

 

För ytterligare information:

 

Andreas Koch, Director IR och Financial Communications, Tel. 070 - 509 77 61
Marie Elfstrand, Director Media Relations och PR, Tel. 08 - 45 45 734

 

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.www.ssab.com