Foto: Cable Arm gjorde om sin spridare genom att använda Hardox Tube 500 stålrör. Spridaren (inringad ovan) används för att koppla samman skopans lyftkedjor, för att sänka kranens kabel och för att styra öppningskabeln från kranen till skopan

Cable Arm köpte Hardox-rör för att motverka nötning på den kabelmanövrerade skopan och för att för att göra sin hydrauliska skopa stark.

Ray Bergeron, ägare och designer av Cable Arms skopor, har blivit känd över hela världen och vunnit många priser för sin positiva inverkan på miljömuddringssektorn. Företaget använder en unik och innovativ skopdesign som möjliggör att avlägsna farligt material från vattenvägar samtidigt som man förhindrar förorenade sediment från att återigen komma in i vattenkolumnen.

Varje skopa är skräddarsydd för att uppnå maximal prestanda inom de särskilda begränsningarna för arbetet. I sin ursprungliga konstruktion var spridaren till denna kabelmanövrerade skopa utrustad med axlar som bar brytrullar av härdat stål som styrde kablarna, men rullarna tenderade att kärva mot axlarna på grund av korrosion i saltvattenmiljön. Cable Arm kunde konstruera om spridaren så att axlarna eliminerades genom att sätta in korta längder av Hardox 500-rör på spridarens sidoplattor och kapsla in plattorna för att förhindra sidorörelse, samtidigt som vattnet kunde evakueras. 

Till följd av hög efterfrågan har Cable Arm också utvecklat en hydrauliskt driven mudderskopa. Företaget använde Hardox 500-rör även för denna applikation – här genom att dra fördel av rörets styrka för att förhindra sidorna på skopan från att böja sig inåt eller utåt.

-Det som gör vår produkt unik är hårdheten i hela rörets tjocklek Hardox-rören är rullformade svetsade rör som seghärdas efter svetsningen. Under vår korta tid på marknaden har vi bevisat stor enhetlighet när det gäller mekaniska egenskaper liksom rakhet och rundhet. Verksamheten är fortfarande väldigt ung, men försäljningsvolymen ökar liksom intresset”, säger Fredrik Mikaelsson, produktchef slitrör.

SSAB har tillverkat Hardox-rör i Borlänge sedan oktober 2013.

 

 

 

Till vänster: Hardox 500-rören används i Cable Arms kabelmanövrerade miljöskopa. Till höger: Hardox-stålrör som används i den hydrauliskt drivna mudderskopan.