Swedish Steel Prize delas ut varje år av SSAB, den globala ledaren inom höghållfast stål och slitstål, i syfte att uppmärksamma innovativ design som utnyttjar höghållfast stål. Det brasilianska företaget Vale är en av fyra finalister till årets pris, som delas ut vid en ceremoni i Stockholm den 20 november.

- Vi är mycket stolta över att vi har blivit utvalda som en av finalisterna i en internationell tävling i avancerad konstruktionsdesign som Swedish Steel Prize, säger José Cléber Rodrígues da Silva, underhållschef vid Vales största gruva i Carajás. Det fanns inget liknande tidigare. Grovsovringsgallret skapades och utvecklades för att åtgärda den negativa inverkan som stora järnmalmsblock har på krossningsanläggningar.

Grovsovringsenheten består av flera fasta galler med måtten 3 x 3,3 meter, med en form som är särskilt utformad för att motstå slagkraften från stora stenblock samt optimera järnmalmsflödet. Gallren är monterade på en två meter hög stödkonstruktion med måtten 21 x 18 meter, som i sin tur är placerad ovanpå malmmataren.

- Den främsta anledningen till att använda höghållfast stål var dess kombination av hög hårdhet, utmärkta mekaniska egenskaper och seghet, säger Rodrígues da Silva. Dessutom säkerställde hårdheten slitagemotståndet mot järnmalmen på gallret.

De fördelar som uppnåddes efter endast tre månaders bruk var mycket högre än förväntat. Efter denna period var minskningen av produktionsstopp på grund av obstruktioner 92 % och kostnadsminskningen relaterade till sådana stopp uppgick till mer än tre gånger projektets värde.

Juryns motivering

Swedish Steel Prize-juryns motivering till att utse Vale som finalist till 2014 års Swedish Steel Prize är:

Vale har designat en ny generation av grovsovringsgaller där Hardox 450 kombinerar styrka och seghet med slitagemotstånd. Sovringsgallret används främst före primärkross inom storskalig gruvdrift och stenbrott. Sovringsgallrets hålgeometri har optimerats och hålen skärs ut ur en hel plåt. Det innebär att flödet av malm genom gallret behålls trots att större objekt stoppas i gallret. Fördelarna med det nya sovringsgallret är att stilleståndstiden minskar och att mindre underhåll behövs vilket ger stora ekonomiska fördelar och miljömässiga besparingar.

Swedish Steel Prize delades ut första gången 1999 och skapades för att inspirera till och öka kunskapen om möjligheterna att använda höghållfast stål för att utveckla lättare, säkrare och mer hållbara produkter.

Vinnaren av Swedish Steel Prize får ett stipendium på 100 000 SEK, och en statyett som har skapats av konstnären Jörg Jeschke. Prisutdelningsceremonin äger rum i samband med det tre dagar långa Swedish Steel Prize-eventet, där omkring 600 internationella representanter från tillverknings- och stålindustrin i hela världen deltar i seminarier och platsbesök hos SSAB.

För mer information, kontakta:

Marie Elfstrand, Director External Communications, tel 08-454 57 34

Leena Vanhanen, Director, PR, tel +358 40 549 7842

Bilder finns på SSABs mediabank