Den 29 juli 2014 fick SSAB kontroll över 95,1 procent av aktierna i Rautaruukki som sedan dess är ett dotterbolag till SSAB AB (publ). SSAB har initierat en tvångsinlösenprocess för att få kontroll över och lösa in den resterande aktieminoriteten i Rautaruukki. Till dess att Rautaruukki blir ett helägt dotterbolag till SSAB kvarstår Rautaruukkis notering på Nasdaq OMX Helsingfors.