Investeringen är ett led i SSABs strategi att växa inom området för eftermarknadstjänster samt att bredda erbjudandet mot slutkund.

- Genom affären tar SSAB ännu ett steg mot att bli en ledande aktör på eftermarknaden inom gruvindustrin i västra Australien. SSAB kommer nu att kunna erbjuda produkter, slitdelar och reparationstjänster direkt till gruvorna. Vi är naturligtvis mycket glada över affären med G&G, säger Claes Löwgren Director Wear Services, APAC.

G&G har en stark ställning inom reparation och ersättningsproduktion av skopor och annan utrusning mot gruvindustrin i västra Australien, som är en av världens viktigaste regioner inom järnmalmsbrytning. Slutanvändarens krav på ökad produktivitet genom ökad nyttolast samt färre och kortare underhållsstopp ger naturliga synergier med SSABs erbjudande och expertis inom slitstål. Att få tillgång till SSABs kunskap om hur att designa och producera med Hardox slitstål möjliggör för G&G att möta kundkrav på en ny nivå i en av världens mest krävande miljöer. I framtiden kommer G&G att bli ett regionalt Hardox Wearparts center.

- Den gemensamma utvecklingen mot att använda innovativ design tillsammans med Hardox slitstål är ett bra exempel på hur vi kan kombinera våra styrkor för att leverera bra och starka lösningar till gruvindustrin, säger Richard Ladny, VD på G&G.

Genom att kombinera G&Gs gruvkunskap och styrkor inom design och svetsning med SSABs materialkunskap blir företaget en stark leverantör med ett omfattande utbud av produkter och tjänster. G&G har idag ca 40 anställda.