Med hjälp av SSABs stål kan Hexicon optimera materialet i plattformen för att säkerställa kostnadseffektiva lösningar och funktioner under plattformens hela livslängd.

“Detta avtal är ett viktigt steg i utvecklingen av våra patenterade lösningar. Havsbaserad vindkraft är en skalbar energikälla som med Hexicons teknik kan ge konkurrenskraftiga elpriser på lång sikt”, säger Henrik Baltscheffsky, VD i Hexicon.

De nya plattformarna möjliggör vindkraft med flera turbiner på samma plattform långt ute till havs där vindarna är bättre och miljöpåverkan låg.

”Hexicons patent är en applikation där vårt höghållfasta konstruktionsstål WELDOX passar väl in. Vi ser fram emot att bidra till utveckling av teknik för att förnyelsebar energi ska kunna produceras med minsta möjliga miljöpåverkan”, säger Melker Jernberg, Head SSAB EMEA.

Marie Elfstrand, Director External Communications, +46 8 45 45 734 [email protected]

Henrik Baltscheffsky, +46 734 234439 or [email protected]

www.hexicon.eu