Koncernchefens kommentar

Under det första kvartalet lyckades vi att vända den negativa resultatutvecklingen och visade ett svagt positivt rörelseresultat, 26 Mkr. Rörelseresultatet för första kvartalet förbättrades med drygt 300 Mkr jämfört med fjärde kvartalet 2013. Förbättringen bestod främst av högre priser i Americas och högre volymer i EMEA. Det operativa kassaflödet var negativt under första kvartalet, -275 Mkr, vilket förklaras av ökade kundfordringar på grund av högre försäljning.  

Inledningen på 2014 var försiktigt positiv för stålmarknaden i allmänhet och för SSAB som bolag. Efterfrågan i Nordamerika var god och priserna på standardstål ökade. Samtidigt drabbades vi av produktions- och leveransstörningar kopplat till extrema väderförhållanden i Nordamerika, vilket också medförde högre kostnader för skrot som är den främsta insatsvaran för SSABs amerikanska verksamhet.    

Efterfrågan på stål inom EU28 förbättrades något under det första kvartalet, dock med fortsatt prispress på marknaden. Efter en lång period av negativ utveckling planade efterfrågan ut eller vände svagt uppåt för några av våra kundssegment, dock från väldigt låga nivåer. Den positiva utvecklingen i EU28 motverkades delvis av stor osäkerhet och lägre försäljning till Ryssland och Turkiet.  

Vi räknar med att den amerikanska marknaden ska fortsätta att utvecklas positivt under 2014, främst drivet av god efterfrågan från energirelaterade kundsegment samt bilindustrin. Konsumtionen av stål på den europeiska marknaden väntas också öka svagt under året, drivet av den allmänna konjunktur-utvecklingen. Marknaderna i Asien är fortsatt utmanande, påverkade av överkapacitet och höga lagernivåer. Vi ser dock vissa tecken på en återhämtning från gruvsektorn i Kina och Australien.

Den 22 januari i år annonserade vi ambitionen att gå samman med den finska stålkoncernen Rautaruukki. SSABs årsstämma den 9 april fattade alla nödvändiga beslut för genomförandet av samgåendet, och den 14 april lanserade vi det formella utbyteserbjudandet till aktieägarna i Rautaruukki. Anmälningsperioden löper initialt fram till den 12 maj, men kan komma att förlängas beroende på konkurrensprövningsprocessen. Samgåendet syftar till att skapa ett flexibelt och kostnadseffektivt stålbolag med bättre konkurrenskraft.

Martin Lindqvist
VD och koncernchef

 

Inbjudan till presentationen av SSABs rapport för första kvartalet 2014

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten klockan 09.30 fredagen den 25 april, 2014.

Rapporten för första kvartalet 2014 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon: +46 8 505 564 74 (Sverige), +44 203 364 53 74 (England), +1 855 753 2230 (USA).

Länk till webbsändning: Till webbsändning

Instruktioner för att följa webbsändningen finns på SSABs hemsida, där även presentationsmaterial kan laddas ned.

 

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014, klockan 07.30.