SSAB emitterade idag en 5-årig obligation till ett värde av totalt 350 MEUR på den europeiska obligationsmarknaden. Obligationen emitterades under bolagets EMTN-program och dokumentationen innehåller inga finansiella kovenanter. Den årliga kupongen sattes till 3,875%.

Obligationen kommer att listas på den irländska börsen. Upplåningen är ett led i bolagets generella finansieringsaktivitet och förlänger snittlöptiden i bolagets låneportfölj.

Citigroup, Crédit Agricole och Nordea agerade som aktiva arrangörer för transaktionen.