Högre effektivitet och kvalitet
Med de nya Domex-stålen från SSAB skapas helt nya förutsättningar för effektivare tillverkning och förhöjd kvalitet. Det blir möjligt att minska vikten samtidigt som slutprodukternas styrka och livslängd ökar väsentligt. Mycket bra form-, bock- och svetsbarhet är några av stålets unika egenskaper, liksom snäva toleranser och jämn fin yta. Resultatet visar sig i form av högre kvalitet och möjligheter att skapa helt ny design. Med högre tillverkningseffektivitet följer ökad produktivitet och förbättrad totalekonomi.

Domex 900/960 och 1100 är helt nya höghållfasta bandstål för lättare och starkare konstruktioner. Berit Arvidsson, produktchef för varmvalsade bandprodukter på SSAB, berättar om stålens goda verkstadsegenskaper och att de fungerar utmärkt även vid mer avancerade formningsmetoder:

- Domex nya stålsorter är anpassade för applikationer där kraven på hög styrka, låg vikt och lång räckvidd är som störst och där avancerad design efterfrågas.

SSABs mikrolegerade kallformningsstål har en lång tradition som konstruktions-material inom olika branscher. Det började med Domex YP respektive XP och Domex MC tillverkas fortfarande som bandplåt enligt gällande materialstandarder. Med de nya stålkvaliteterna blir det nu möjligt att uppgradera befintliga konstruktioner och samtidigt öppna upp för helt nya designlösningar och användningsområden. Stålen är tillämpbara i exempelvis delar till lyftkranar, byggnadskonstruktioner, trailerchassin, jord- och skogsbruksmaskiner samt olika typer av arbetsfordon.

Ny design
Allt starkare stålsorter ger nya möjligheter att pröva andra tillverkningsmetoder och mer avancerade designkoncept. Ett exempel är det så kallade självbärande monocoque-chassit. Joachim Larsson, ansvarig för Design och konstruktion för konstruktionsstål på SSAB, berättar om utvecklingen:

- Det här är bara ett av de framtidsprojekt som våra designers jobbar med just nu. Ett starkare stål ger möjlighet till lättare strukturer och den höga sträckgränsen kan även användas till att förbättra prestanda så som styrka och livslängd. Stålets fina och jämna yta ger applikationen hög slutfinish och underlättar eventuell lackning.

EuroBLECH 2012, 23-27 Oktober, besök oss i hall 16, monter D16.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Broback, Director LAUNCH 2012, Global Market  +46 243 71216      
[email protected]

Berit Arvidsson, Produktchef varmvalsade bandprodukter
[email protected]
                                

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter, utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige och USA och anställda i över 45 länder. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm. www.ssab.com