SSAB Shape bildades för att bli ett lönsamt komplement till innovativa företag. Genom att skära ned kostnader, öka effektiviteten, förstärka konkurrensfördelarna bidrar SSAB Shape till en starkare, lättare och mer hållbar värld. Med skräddarsydda lösningar och ett nätverk av partners med världsledande kompetens inom området bearbetning av höghållfast stål kan företagen nu maximera fördelarna med höghållfast stål.

“Dagens företagsmiljö för OEM-kunder och deras partners blir allt tuffare och tuffare med marginalpress och hårdare krav från slutkunderna. Med SSAB Shape kan vi hjälpa företag inom våra nyckelsegment att effektivisera sin försörjning, utveckla innovativare applikationer och få mer tid att fokusera på sina kärnverksamheter” förklarar Matts Nilsson, Director, Value Added Services SSAB EMEA.

Företag kan genom SSAB Shape öka sin konkurrenskraft, inte bara genom valet att använda höghållfast stål från SSAB utan också med en rad utökade tjänster:

  • Direkt tillgång till expertkunskap vad gäller konstruktionslösningar och stålbearbetning
  • Försörjningslösningar med stålbearbetning som gör att företag minskar kostnader, undviker fel och föråldrade konstruktioner samtidigt som produktionsprocessen blir snabbare
  • Komponentlösningar med förbearbetade delar samt färdiga kits som levereras “just in time”
  • Monteringsfärdiga rör och profiler tillverkade av ett brett utbud av höghållfast stål från SSAB
  • Skräddarsydda logistik- och kommunikationslösningar, inklusive Vendor Managed Inventory (VMI), EDI-kommunikationer och ERP-integrering

“Inom SSAB är vårt mål inte bara att snabbt uppgradera våra kunder till att bli bäst på marknaden genom nyttjande av höghållfast stål, utan också stå bakom innovativa företag. Genom nära samarbete kan vi ge dem det stöd de behöver för att alltid kunna vara ett steg före konkurrenterna. Med SSAB Shape erbjuder vi support och tjänster som gör oss till mycket mer än bara ett stålföretag”, säger Nilsson.

Kontakta en lokal SSAB-säljare eller besök www.ssab.com för mer information.