SSABs pågående miljardinvestering i stålverket i Alabama tas nu i dagarna i kommersiell drift. Det betyder att SSAB skapar 130 nya kvalificerade arbetstillfällen i Alabama-regionen och att bolagets amerikanska affärsområde tar ett strategiskt steg för att stärka sin position inom kylda stål på den nord- och latinamerikanska marknaden.

- Vi utvecklar hela tiden nya stålprodukter och innovativa användningsområden för stål i nära samarbetsprojekt med våra kunder. Det är en viktig del av SSABs strategi, sa Martin Lindqvist i sitt öppningstal. Höghållfasta stål sparar material och ger ökad livslängd och lägre bränslekonsumtion. Det är egenskaper som ökar i efterfrågan när energipriser stiger och miljömedvetenheten ökar.

Martin Lindqvist nämnde också Swedish Steel Prize, av vissa betraktat som stålbranschens motsvarighet till Nobelpriset.

- Jag besökte nyligen det amerikanska bolaget John Deere som vann priset 2011. Deras intresse för att samarbeta med SSAB och utveckla nya applikationer, var mycket inspirerande. Genom våra nära kundsamarbeten och investeringar i ökad kapacitet för nischstål, har vi en stark plattform och investerar i framtiden, avslutade Martin Lindqvist.

För att se ceremonin från NASDAQ på Times Square i New York och ladda ner bilder, klicka här.