Dokumentet, som finns i svensk och engelsk version, återfinns på koncernens hemsida, www.ssab.com, där det kan laddas ned som pdf-fil. De tryckta versionerna kommer att vara tillgängliga för distribution från den 26 mars.

Från och med idag finns en digital version av SSAB Årsredovisning 2011 tillgänglig på ssab.com. Årsredovisningen i pdf-form har funnits tillgänglig sedan den 5 mars.