Försäljningen är en del av det effektiviseringsprogram SSAB EMEA har initierat, med målet att sänka kostnaderna med 800 Mkr. I programmet ingår en översyn av hela verksamheten, innefattande bland annat avyttringar av verksamheter som inte är av strategisk betydelse för SSAB.

Plannja har idag en mycket modern och effektiv paneltillverkning, med verksamhet främst i Luleå. Genom att ventilations- och byggföretaget Lindab förvärvar och integrerar verksamheten stärks marknadspositionen ytterligare.

-       Jag är mycket glad att vi hittat denna lösning säger P O Stark, verkställande direktör i Plannja. Vi kan nu fokusera kraftigt på det vi redan är duktiga på, det vill säga snabba säkra leveranser av ett komplett produktprogram till våra kunder inom bygghandel, plåtslageri, husfabriker och byggföretag. Det är också mycket glädjande att vi hittat en ägare till paneltillverkningen, som har ett kompletterande produktprogram och som gör det möjligt att öka volymen i Luleå.

Avyttringen är planerad till den 19 mars och omfattar Plannjas sandwichpaneltillverkning med konstruktion, samt delar av högprofilstillverkningen och försäljningsorganisationen. Lindab kommer att erbjuda de omkring 50 berörda fortsatt anställning. Under 2011 uppgick omsättningen av avyttrade delar inom Plannja till runt 150 Mkr.

Om Plannja

Plannja är ett helägt dotterbolag och ingår operativt i SSAB EMEA. Försäljningen inriktas mot bygghandel, plåtslageri och byggprojekt. Produktsortimentet utgörs av kompletta program för plan och profilerad byggplåt, plåttakpannor och takavvattningsprodukter samt väggelement av sandwichtyp.