Dokumentet återfinns på koncernens hemsida, www.ssab.com, där det kan laddas ner som pdf-fil. De tryckta versionerna kommer att vara tillgängliga för distribution från den 8 april.