- Genom att förena SSABs och Tibnors styrkor kan vi skapa ett ännu starkare fäste på marknaden i en strategiskt viktig del av Europa, säger Mikael Nolborg,
chef för Value Added Services inom SSABs affärsområde EMEA.

SSAB får en möjlighet att växa ytterligare på en expansiv marknad och satsningen kommer även att stötta introduktionen av nya direkthärdade varmvalsade produkter på marknaden. Totalt kommer det nya bolaget i Polen att ha ett 40-tal medarbetare baserade primärt i Wroclaw och Warszawa.

- Med ett stärkt serviceerbjudande och en gemensam laguppställning, kommer vi bättre kunna möta och tillgodose kundernas behov. Wroclaw blir vår port till centrala och östra Europa där vi kan erbjuda vidareutvecklad distribution, förädling samt avancerade lösningar, säger Mikael Nolborg.

Det formella övertagandet sker den 1 april 2011.