SSAB ska bygga ett forsknings- och utvecklingscenter i Kunshan som kommer att fokusera på bearbetning och applikationsutveckling av höghållfasta stål. SSABs kinesiska kunder får möjlighet att utveckla produktionseffektiviteten och förbättra produktdesignen i samarbete med SSAB. Den nya anläggningen är planerad att tas i bruk under tredje kvartalet 2011.

- SSAB kan bygga en starkare position i Kina och i övriga Asien. Vi tillhandahåller inte bara stål, utan fokuserar också mycket på att stödja våra kunders affär. Vi vill hjälpa våra kunder att flytta gränserna för vad som är möjligt, säger Martin Pei, teknologie doktor och chef för SSABs affärsområde APAC.

Såsom tidigare kommunicerats bygger SSAB också en färdigställningslinje i Kunshan. Den kommer att förbättra leveransförmågan ytterligare, korta ledtiderna och tillhandahålla tilläggstjänster till kinesiska kunder. I den nya färdigställningslinjen kommer obehandlade plåtar från Sverige och USA att skäras, blästras och målas enligt kundernas beställningar. Den verkstad som finns idag kommer att utrustas som ett Hardox Wear Parts Center och erbjuda mer service till eftermarknaden. Färdigställningslinjen planeras att tas i bruk i mitten av 2011.

Idag tas första spadtaget för att börja bygga färdigställningslinjen och forsknings- och utvecklingscentret. Detta sker vid en ceremoni där Zhu Fengquan, medlem av Standing Committee of CPC Kunshan Committee, deltar.

Vid ceremonin kommer Martin Pei att presentera SSABs strategi – att skapa ett starkt fotfäste i Kina – och också introducera SSABs andra fas av investeringsprojektet i Kunshan.

- 2015 beräknas den asiatiska marknaden att stå för 20 procent av SSABs totala leveranser av nischprodukter. Genom fortsatta investeringar och en förstärkt organisation visar SSAB på sina långsiktiga ambitioner i Kina, säger Martin Pei.