Framtidens byggande är hållbart. Våra framtida städer måste byggas hållbart. En nyckel till detta är att använda bättre byggmaterial, som fossilfritt stål och biobaserade färgbeläggningar.

Få branscher är så sammantvinnade som stål- och byggbranschen. I över ett sekel har de två sektorerna utvecklats tillsammans, och framöver är det hållbarhet som kommer att prägla relationen.

– Det pågår en urbanisering i världen, och år 2050 kommer cirka 70 procent av jordens befolkning att bo i städer. Vi behöver ny infrastruktur, renoveringar av gamla byggnader och ett stort antal nya, och allt detta byggarbete måste göras på ett ansvarsfullt sätt, säger Anke Meyer, Senior Marketing Manager, Building Segment på SSAB.

Stål är ett utmärkt byggmaterial och kommer att vara viktigt även i framtiden. Det har ett imponerande förhållande mellan styrka och vikt, är 100 procent återvinningsbart, hållbart, formbart och kan användas i kombination med andra material. Stål är också mångsidigt och lätt att använda, till exempel för att snabbt bygga prefabricerade byggnader på plats. SSAB:s fossilfria stål med biobaserad färgbeläggning, GreenCoat®, kommer att få en ännu viktigare nyckelroll i byggnationer tack vare dess höga hållbarhet.

Anke Meyer

Anke Meyer, Senior Marketing Manager, Building Segment på SSAB.

Hållbarhet är nödvändigt

Historiskt sett har många av innovationerna inom byggbranschen varit direkt kopplade till stålinnovationer, som att stålstommar ledde till att skyskrapan uppfanns. I dag är hållbarhet en av de viktigaste drivkrafterna inom byggande.

– Hållbarhet är inte längre ett val, det är en nödvändighet.

Lokala lagar och internationella överenskommelser har redan gett oss många byggregler om hållbarhet att förhålla sig till, och snart kommer vi att få ännu fler. Arkitekter och byggare måste minimera och kunna redovisa koldioxidavtrycket i sina byggnader med fakta och siffror, förklarar Meyer.

Lagstiftare är inte de enda som efterfrågar ett mer hållbart byggande. US Green Building Council säger att kundernas efterfrågan är en av de största drivkrafterna för ett mer miljövänligt byggande. Mycket av denna efterfrågan kommer från organisationer som i allt högre grad kräver hållbarhet i sina upphandlingar.

Mer hållbart byggande kan också ha en positiv påverkan på både ett bolags vinst och dess varumärke. Miljövänliga byggnader kan innebära en mer effektiv drift, ha ett högre värde och vara mer efterfrågade av framåtsträvande hyresgäster och investerare.

Fossilfritt stål efterfrågas

Grönare byggande kräver grönare byggmaterial, och stålet blir extremt viktigt. Moderna byggnader skulle inte existera utan stål. Till exempel används ofta stål i stommar, pålar, tak, väggbeklädnader och regnvattensystem. Faktum är att mer än hälften av dagens globala efterfrågan på stål kommer från byggbranschen. Att använda fossilfritt stål skulle vara ett stort steg framåt i hållbart byggande, både för nybyggande och för renoveringar.

HYBRIT är ett initiativ från SSAB, LKAB och Vattenfall som ersätter kokskol, som traditionellt behövs för ståltillverkning, med vätgas tillverkad av förnybar energi. Ett resultat av detta är att biprodukten från ståltillverkningen blir vatten, istället för koldioxid. SSAB siktar på att vara det första stålföretaget i världen att erbjuda marknaden fossilfritt stål redan 2026 och i stort sett eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten omkring 2030.

 

– Våra partners inom byggbranschen; arkitekter, entreprenörer och byggare, är exalterade över fossilfritt stål. De frågar redan när det kommer att finnas tillgängligt.

– Byggbranschen står för 38 procent av koldioxidutsläppen. SSAB:s fossilfria stål kommer att hjälpa oss att leva i en mer hållbar värld, säger Meyer.

Fossilfritt stål och biobaserade beläggningar – för ett grönare liv

GreenCoat® är varumärket för innovativa, hållbara färgbelagda stållösningar. De finns i mer än 400 färger och används ofta på tak, i fasader och för takavvattning. GreenCoats® färgbelagda stål har en biobaserad beläggning där svensk rapsolja ersätter en stor del av de fossila oljorna i färgen. Denna unika patenterade lösning från SSAB ger en avsevärt minskad miljöpåverkan.

Från 2026 kommer GreenCoats® färgbelagda stål även att kunna fås som fossilfritt stål. Det kommer att ha samma överlägsna produktprestanda som i dag, men vara mycket mer hållbart.

– I framtiden kommer trycket på hållbarhet inom byggande bara att öka. Resursbrist och regler gör att den traditionella byggbranschen omformas till en hållbar bransch. Vi måste göra det tillsammans eftersom vi behöver rädda planeten, säger Anke Meyer.

Läs mer om fossilfritt stål

steel bridge over water

Fossilfritt stål bygger en hållbar framtid

Att stoppa och vända nuvarande klimatförändringar är en ytterst angelägen global utmaning. Stålindustrin har potential att spela en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen, både i produktionsfasen och genom att upprätthålla en hög återvinningsgrad.

facade

GreenCoat® Colorful Steel

GreenCoat® erbjuder ett brett sortiment av innovativa och miljövänliga färgbelagda stållösningar för tak, fasader och regnvattensystem.

facade made of COR-TEN®

COR-TEN®

COR-TEN® är ett iögonfallande och väderbeständigt stål till byggnadsfasader med praktiskt taget inget underhållsbehov. .