Bilbranschen accelererar mot en hållbar framtid

Hållbara produktlivscykler är avgörande för att bilföretag ska kunna förverkliga sina tillväxtambitioner samtidigt som de uppfyller gröna produktionsmål. Fossilfritt stål från SSAB kan spela en central roll i att hjälpa fordonstillverkare att bli mer miljövänlig.

Stål- och fordonsindustrierna har utvecklats tillsammans i mer än ett sekel, och de hjälper varandra att växa och utvecklas. De har fortfarande en nära koppling och i dag står bilsektorn för cirka 12 procent av den globala stålanvändningen.1

– Användningen av stål inom bilindustrin har utvecklats under hela 1900-talet, säger Jonas Adolfsson, som arbetar inom projekt inom mobilitetsutveckling på SSAB, och förklarar:

– Nya och bättre stålsorter kommer hela tiden ut på marknaden och i dag erbjuder vi Docol® ultrahöghållfast stål som är fyra till sex gånger starkare än traditionellt stål.

Fordonsindustrin har ständigt flyttat gränserna för hur stål används, vilket ställer krav på att stålproduktionen kontinuerligt utvecklas och förnyas. Förbättringar vad gäller vikt, prestanda, robusthet och kostnadseffektivitet har bidragit till att sektorn kunnat öka både säkerheten och lönsamheten.

– Den senaste utmaningen, som kommer att bli ännu större i framtiden, är hållbarhet.

Tidigare har mycket fokus legat på stålets egenskaper, som att göra det starkare och lättare. Nu flyttas fokus till stålets livscykel; att sänka utsläppen under hela materialets livslängd, inklusive produktionen, är inte förhandlingsbart. Om kvalitet var en hygienfaktor tidigare så kommer hållbarhet att vara basfaktorn i framtiden.

Efterfrågan på ökad hållbarhet i material och produktion

Fordonstillverkare lever under ett extremt tryck från kunder, investerare och regeringar, som alla förväntar sig att företagen ska bli mer hållbara. Samtidigt finns det en enorm affärsmöjlighet i mer hållbara fordon: den globala elbilsförsäljningen nådde 3,2 miljoner exemplar år 2020, vilket är en ökning med 400 procent på fem år.2

Hittills har det främsta miljöfokuset legat på driften av fordonen. I årtionden har bilar blivit allt mer effektiva, men inte ens ett fordon som drivs utan utsläpp av växthusgaser – till exempel en elbil laddad med förnybar energi – är tillräckligt bra.

– Den framtida trenden är att utveckla mer miljövänliga lösningar för material och hur bilar tillverkas. Det finns metoder för att producera mer hållbart stål; som koldioxidavskiljning, återanvändning och lagring eller skrotbaserad stålproduktion. Dessa metoder räcker dock inte för att nå åtagandena i Parisavtalet, säger Adolfsson.

Fossilfritt stål avgörande för bilindustrins framgång

I genomsnitt används 900 kg stål per fordon, så fossilfritt stål är avgörande för hela branschen.3  Internationella energibyrån (IEA) säger att koldioxidintensiteten för råstål måste sjunka med 2,5 procent årligen för att möta deras scenario för hållbar utveckling (Sustainable Development Scenario, SDS).4  Det räcker inte med att förbättra energieffektiviteten, så IEA sätter istället sitt hopp till betydande innovationer inom produktionsområdet.

Fossilfritt stål är en av dessa stora innovationer. SSAB har samarbetat med järnmalmsproducenten LKAB och energiföretaget Vattenfall för att bilda HYBRIT®. HYBRIT®-teknologin ersätter kokskol, som traditionellt används i malmbaserad ståltillverkning, med fossilfri el och vätgas.

– Efterfrågan på miljövänliga produkter inom fordonsindustrin kommer att öka i en sådan utsträckning att det blir ett grundkrav för att ens kunna verka i den sektorn, tror Adolfsson.

Om du inte har sådana produkter, platsar du inte i fordonsindustrin.

”Early adopters” kan vinna stort

De som är tidigt ute med att använda mer hållbara lösningar kan också slå ut konkurrensen på marknaden. Ett av de bästa exemplen på en sådan ”early adopter” är Tesla, vars marknadsvärde har passerat de traditionella bilföretagens med råge. Konsumenter och investerare verkar fullt ut förvänta sig att hållbarhet är en drivkraft inom bilindustrin framöver.

När då hållbarhet är en av nyckelfaktorerna för bilar, och stål en av huvudkomponenterna i fordonen, kommer fossilfritt stål med största sannolikhet att vara en integrerad del av branschens framtid.

– Efterfrågan på mer miljövänliga bilar har flera olika ursprung. Vi har ansträngningar från den yngre generationer, som Greta Thunberg och studenter. Vi har också regeringar som föreskriver grönare lösningar. Även det som stora tillverkare som Toyota och Volvo gör kan influera och förändra hela branschen. Men i slutändan kommer alla dessa krav på bättre lösningar från individer. Det är upp till var och en av oss nu, säger Adolfsson.

 

  1. www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f7982217-cfde-4fdc-8ba0-795ed807f513/
  2. www.weforum.org/agenda/2021/01/electric-vehicles-breakthrough-tesla-china/
  3. www.worldsteel.org/steel-by-topic/steel-markets/automotive.html
  4. www.iea.org/reports/iron-and-steel
Nyheter

SSAB levererar fossilfritt stål till Mercedes-Benz

SSAB ska leverera fossilfritt stål till Mercedes-Benz AG, som planerar att använda stålet för prototypdelar i sina fordon.

Läs mer om fossilfritt stål

Volvo car

SSAB och Volvo Cars inleder samarbete kring fossilfritt stål

SSAB inleder ett samarbete med Volvo Cars för att gemensamt utforska fossilfritt, högkvalitativt stål för användning i fordonsindustrin.

Kontakta oss nu och bli en del av en fossilfri framtid

Upptäck hur SSABs fossilfria stål kan göra din verksamhet mer hållbar. Fyll i kontaktformuläret nedan så hör vi av oss med mer information.