Allt du behöver veta om SSAB:s fossilfria stål

Nu är fossilt stål på G! SSAB siktar på att lansera sitt banbrytande fossilfria stål av premiumkvalitet år 2026. Det en produkt som kommer att revolutionera branschen genom att eliminera koldioxidutsläpp från ståltillverkningsprocessen. Här har vi sammanställt 20 vanliga frågor om fossilfritt stål från SSAB.

1. Varför utvecklar SSAB fossilfritt stål?

Utsläppen av koldioxid måste upphöra, det är avgörande för vår planets framtid. Stålindustrin är för närvarande en av de främsta källorna till koldioxidutsläpp, och står för sju procent av alla CO2-utsläpp globalt. SSAB är redan en av världens mest koldioxideffektiva ståltillverkare, men vi vet att branschen har en bra bit kvar. Vårt mål är att leda stålindustrin till en koldioxidfri framtid.

2. Vad är fossilfritt stål?

Fossilfritt betyder att en produkt eller tjänst har skapats utan att använda fossila bränslen eller fossila råvaror. Fossilfritt stål tillverkas genom att använda fossilfria energikällor, och utan att orsaka koldioxidutsläpp.

stone structure

3. För mig som kund, vilka är för- och nackdelarna med fossilfritt stål?

Den främsta fördelen med fossilfritt stål är att det är ett material som bidrar till noll koldioxidutsläpp. Produktionen av fossilfritt stål lämnar de fossila bränslena kvar i marken. Detta innebär att du och dina slutkunder blir en del av den fossilfria värdekedjan. Den enda nackdelen med fossilfritt stål är de högre startkostnaderna vid produktionen, vilket gör det dyrare att framställa och därmed ökar priset.

employees discussing

4. Hur vet jag om SSAB:s stål verkligen är fossilfritt?

SSAB har gjort stora investeringar i fossilfritt stål, och som en del av detta kommer produktionsprocessen att dokumenteras i en miljövarudeklaration (EPD, Environment Product Declaration). EPD:er granskas av tredje part och följer strikta europeiska och internationella standarder.

5. Vad är ”grönt stål”?

Det finns ingen officiellt erkänd definition av grönt stål. Med andra ord kan termen användas lite hur som helst. Användningen av termen ”grönt stål” innebär att en produkt inte uppfyller några specifika kriterier. Därför väljer SSAB istället att vara tydliga med att vårt stål är helt fossilfritt och därför används inte den vagare termen ”grönt stål”.

6. Framställs järnmalm i en fossilfri produktionsprocess?

Ja, all järnmalm som används i SSAB:s fossilfria stål kommer från certifierad fossilfri gruvverksamhet.

7. Varför produceras stål inte från stålskrot?

På många marknader runt om i världen ligger stålets återvinningsgrad på över 90 procent. Den ökande användningen av stål innebär dock att det tillgängliga skrotet endast kan täcka 25 procent av det globala stålbehovet. Med andra ord: efterfrågan på stål överstiger nuvarande skrotleveranser.

8. Vilka slutprodukter och branscher kan använda fossilfritt stål?

Den höga kvaliteten på fossilfritt stål innebär att det kan användas för alla slutprodukter och inom alla branscher, precis som dagens SSAB-stål.

9. Hur mycket kommer fossilfritt stål att kosta?

Produktionskostnaden för fossilfritt stål är högre än för standardstål, vilket innebär att det har ett högre pris. För en detaljerad prisbild, tala med din SSAB-kontakt.

steel plates

10. Varför kommer fossilfritt stål vara dyrare?

Fossilfritt stål är en premiumprodukt som kostar mer än vanliga fossilbaserade stålprodukter. Den främsta orsaken till högre kostnader för fossilfritt stål är investeringar i produktionen och infrastrukturen samt att kunna byta från kol till fossilfri el och vätgas, från naturgas till biogas och från järnmalmspellets till HYBRIT:s järnsvamp.

11. Varför ska jag köpa fossilfritt stål?

En investering i fossilfritt stål adderar värde till ditt företag genom att koldioxidavtrycket elimineras i ståldelen i din värdekedja. Din SSAB-kontakt kan ge dig mer information.

woman

12. Kommer SSAB fortfarande att erbjuda traditionellt stål parallellt med fossilfritt stål?

Traditionellt stål kommer att finnas tillgängligt parallellt med fossilfritt stål under den föreslagna övergångsperioden. Övergångsperioden på produktnivå kommer att dels att drivas av utvecklingen av produktionsinvesteringar, men även av kundernas krav.

steel plates

13. Vilka produkter och dimensioner kommer att vara tillgängliga?

Den första lanseringen av fossilfria produkter påbörjas 2026, och ordningen för utrullning av produkter kommer att styras av våra kunders önskemål. Det är SSAB:s ambition att ha hela sortimentet av stålsorter tillgängliga i fossilfritt stål. Din försäljningskontakt kommer att kunna ge mer specifika råd utifrån dina behov

14. Har fossilfritt stål bättre egenskaper än andra stål?

Kvaliteten och egenskaperna hos fossilfritt stål kommer att vara exakt som i dagens stål från SSAB. Egenskaperna hos SSAB:s stål skapas i ståltillverknings- och värmebehandlingsprocesserna, och de kommer att förbli desamma. Den första skillnaden i processen är att den energi som används uteslutande kommer att vara fossilfri el och biobränslen. En annan skillnad är att HYBRIT-teknologin kommer att användas i järntillverkningsprocessen. Eftersom detta enbart är det första steget i produktionsprocessen ger det inte stålet några andra kvaliteter eller egenskaper.

people

15. Hur tillverkas fossilfritt stål?

Det första steget i ståltillverkningen är att förvandla järnmalm till järn genom att ta bort syret. Detta har traditionellt gjorts med kol och koks i en masugn. Detta steg kommer nu att göras med hjälp av vätgas genom HYBRIT-processen. Biprodukten av denna process är vatten, inte koldioxid. Fossilfri el kommer att användas för att producera vätgas från vatten via elektrolys. Slutresultatet av HYBRIT-processen är järn som sedan smälts i en elektrisk ljusbågsugn. Under hela processen kommer endast fossilfri el och fossilfria bränslen att användas – vilket resulterar i fossilfritt stål som slutprodukt.

16. Kommer alla SSAB:s anläggningar att producera fossilfritt stål?

Ja, det är vårt mål.

17. När startar de kommersiella leveranserna?

SSAB:s mål är att leverera fossilfritt stål år 2026.

18. Kan jag köpa fossilfritt stål från andra stålproducenter?

SSAB är för närvarande den enda stålproducenten som engagerar sig i och investerar i fossilfri produktion. Genom att använda HYBRIT:s fossilfria stålteknologi och eliminera koldioxidavtrycket från stålproduktionsprocessen ser SSAB till att de fossila bränslena stannar kvar i marken.

workers shaking hands

19. Kommer andra aktörer inom stålindustrin att börja producera fossilfritt stål?

SSAB är innovatörer av fossilfritt stål, men vi är övertygade om att alla stålproducenter på sikt kommer att ersätta sina fossilbränslebaserade processer med fossilfri teknik..

20. Hur kan jag ta reda på mer om fossilfritt stål?

Om du inte hittar informationen på SSAB-webben, skriv gärna till oss i kontaktformuläret eller kontakta din säljare på SSAB..

Läs mer om fossilfritt stål

steel bridge over water

Fossilfritt stål bygger en hållbar framtid

Att stoppa och vända nuvarande klimatförändringar är en ytterst angelägen global utmaning. Stålindustrin har potential att spela en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen, både i produktionsfasen och genom att upprätthålla en hög återvinningsgrad.
steel plates

5 skäl att välja fossilfritt stål

För ditt företag kommer det att finnas många fördelar med att välja fossilfritt stål, trots att priset initialt kan vara något högre. Här är fem anledningar till att fossilfritt stål är rätt väg att gå.