Fräsning

Fräsning är en bearbetningsprocess där ett roterande skärverktyg tar bort material från arbetsstycket. Fräsning används normalt för att maskinbearbeta konturer på plana ytor men även för att producera oregelbundna former och ytor och kan användas för att borra, holka ur, fräsa kugghjul och göra skåror. Det finns flera olika typer av fräsmaskiner där den vertikala fräsmaskinen är vanligast i verkstäder. Dagens nya fräsmaskiner är CNC-styrda, vilket möjliggör bättre precision och repeterbarhet jämfört med manuell fräsning.

 

Ta kontakt

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information eller en offert, kontakta oss
gärna. Vårt team är här för att hjälpa dig.

Metod

Skärverktyget, med speciellt verktygsstål och vassa vertikala eller räfflade tänder, är fäst i fräshuvudet och roterar med mycket hög hastighet och flyttas vertikalt eller parallellt med sin axel. Skärverktyget varierar i form och storlek och väljs utifrån sitt ändamål, t.ex. ändfräs, sid- och planfräs och kugghjulsfräs.

För ett bra slutresultat är det viktigt med val av verktyg och parametrar som spindelvarvtal, skärmatning, matningshastighet, kylvätskeflöde och radiellt skärdjup.

method

Fräsning

Fördelar

  • Med rätt maskin och verktyg går det att tillverka komplicerade former med stor precision och hög effektivitet

Nackdelar

  • Höga investeringskostnader inklusive verktyg
  • Högre produktionskostnader i applikationer med enklare bearbetning

Rekommendationer

Materialet i arbetsstycket, applikationens form och toleranser avgör vilken typ av maskin och verktyg som behövs.


Milling

Vårt erbjudande 

SSAB Shape kan erbjuda bearbetningstjänster från våra egna servicecenter globalt och dessutom har vi ett nätverk av samarbetspartner. Vårt erbjudande omfattar:

  • Längd upp till 6000 mm
  • Bredd upp till 2000 mm
  • Höjd upp till 800 mm

På våra servicecenter kan vi kombinera fräsning av delar med andra bearbetningsmetoder, till exempel kantbockning, för att uppfylla alla dina krav.

our offer