Presentationer av examensarbeten

Exjobb är en del av SSABs rekryteringsprocess. Det är en möjlighet för dig att lära känna oss samtidigt som vi lär känna dig. Vi utannonserar lediga exjobbsmöjligheter på sidan för lediga tjänster. Här kan du läsa om tre studenter som gjort sina exjobb hos oss.

För mer information, kontakta SSAB lokalt eller skicka e-post till:

Oxelösund

Borlänge

Amanda Lindblad

Amanda Lindblad, exjobbare på SSAB i Oxelösund

Hur kommer det sig att du skriver ditt examensarbete på SSAB?
Först och främst så tycker jag det är en väldigt intressant organisation som dessutom befinner sig i en utmanande fas där mycket händer. Jag studerar produkt och processutveckling på Mälardalens Universitet och jag brinner för utveckling inom hållbarhet, och jag vill vara med i detta arbete framåt, och såg då SSAB som en mycket intressant organisation.

Beskriv ämnet för ditt examensarbete
Jag skapar flödessimulering för Härdlinje 2, där jag undersöker vilka möjligheter och utmaningar som det kan innebära, samt hur den digitala modellen ska kunna utvecklas vidare mot en digital tvilling av hela linjen. Detta skulle kunna göra det enklare att fatta beslut, skapa investeringsmaterial och göra förändringar i processen.

Vad har du hittills lärt dig under exjobbsskrivandet?
Jag har fått en mycket större förståelse för den nuvarande tillverkningsprocessen, vart det riskerar att uppstå eventuella flaskhalsar och köbildning. Jag har även börjat se hur vi tillsammans med utvecklingen av Industri 4.0 skulle kunna arbeta vidare mot en mer automatisk process där vi med hjälp av historisk data kan identifiera fel innan de uppstår.

Vad har varit den mest utmanande delen hittills?
Jag skulle nog vilja säga att avgränsa projektet. Det finns mycket intressant när det kommer till digitalisering och utveckling av fler digital verktyg inom tillverkningsindustrin.  

Vilka får du stöd av under exjobbet?
Jag får väldigt värdefull hjälp av framför allt min handledare på SSAB, men även hela arbetsteamet är väldigt hjälpsam och stöttande, jag får verkligen känna mig som en i gruppen. Jag har även en handledare från universitetet, som hjälper mig att följa skolans krav på examensarbetet.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag vill fortsätta arbetet med utveckling och digitalisering, samt vara med och bidra mot ett mer hållbart samhälle.

Doktorandstudier ger vägledning för nästa generations stålegenskaper

Olli Oja, MSc (Tech), produktutvecklingsingenjör på SSAB Hämeenlinna, har i sin doktorsavhandling undersökt sambandet mellan mikrostrukturen och de mekaniska egenskaperna hos interkritiskt glödgade avancerade höghållfasta stål.

Forskningsresultaten visade att kombinationerna av vissa höghållfasta, kallformningsbara stålsorter och värmebehandling kan användas för att balansera mikrostrukturen och formbarhetsegenskaper för olika ändamål. Resultaten ledde till en formbarhetskarta där kopplingen mellan formbarhetstypen och mikrostrukturen framgår.

Olli Oja

”För kunderna märks detta genom optimerad formbarhet och optimerade mikrostrukturella egenskaper. Kundernas produkter blir lättare och det blir enklare att forma komplexa delar. Avancerade ståltyper bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen”, säger Olli Oja.

”Min avhandling är inriktad på silikon- och aluminiumlegerat höghållfast, kallformbart stål, som framför allt används
inom fordonsindustrin. De ståltyper som undersöks i min forskning ingår i produktfamiljen avancerade höghållfasta stål (AHSS).
Resultaten ger riktlinjer för utvecklingen av våra framtida produkter och nästa generations stål”, tillägger han.

Du kan läsa doktorsavhandlingen här https://URN.fi/URN:ISBN:978-952-03-2455-1

Tiina Riskilä, exjobbare på SSAB i Brahestad

Hur kom det sig att du skrev ditt examensarbete på SSAB?
Jag praktiserade som utvecklingsingenjör under sommaren. Efteråt blev jag erbjuden att skriva mitt examensarbete på SSAB. Jag har studerat processmetallurgi vid Uleåborgs universitet, så SSAB var ett naturligt val.

Beskriv ämnet för ditt examensarbete
I mitt exjobb undersökte jag om det är möjligt att använda koksstybb och träkol i kolblandningen och hur det påverkar kokskvaliteten. Jag gjorde småskaliga experiment med koks i olika kolblandningar. Användning av koksstybb i kolblandningen höjde återvinningsgraden, vilket verkligen var ett positivt resultat.

Vad lärde du dig under exjobbsskrivandet?
Jag lärde mig mycket om koksprocessen och allt som händer i samband med den. Efter att jag gjort en forskningsplan genomförde jag koksexperiment och medan jag skrev såg jag hur teorin fungerar i praktiken.

Vilken var den svåraste eller mest besvärliga delen under exjobbsprocessen?
Det var ett omfattande ämne, som gjorde det till ett utmanande projekt. Det var också viktigt att hålla tidsschemat.

Vilka var det som hjälpte dig och vilka arbetade du med?
Jag fick hjälp av mina handledare på SSAB och på universitetet. Jag arbetade också med labb-personalen på forskningscentret och kokslaboratoriet.

Vad har du för framtidsplaner?
Först ska jag ta min examen och sedan hoppas jag att jag hittar ett jobb!

Tiina Riskila