ILAB Container AB kommer att använda fossilfritt stål från SSAB för att tillverka containers med lägre koldioxidutsläpp än vad som finns på marknaden idag. Målet är att börja integrera det fossilfria stålet i produktportföljen från 2026.

ILAB Container AB erbjuder, konstruerar och producerar enkla, säkra och funktionella containrar för insamling, sortering och transport av återvinningsbara material och produkter för entreprenadsidan i Norden för att bidra till den cirkulära ekonomin.

– Vi har haft ett samarbete med ILAB sedan 2008 och tillsammans har vi bland annat utvecklat deras grusflak i Hardox® 500Tuf med helförstärkt profilrörsram i Strenx® 700. Nu tar vi ytterligare ett steg i vårt partnerskap med satsningen på fossilfria containers, säger Per-Olof Kull, teknisk projektledare på SSAB.

Det ska bli spännande att utveckla vårt långa samarbete med SSAB mot fossilfritt material för att tillsammans minska vår klimatpåverkan. Samtidigt arbetar vi vidare med att minska klimatavtrycket på hela vår värdekedja, säger ILAB:s VD Jim Isaksson.

Fram till att fossilfritt stål finns tillgängligt kommer ILAB Container AB att kunna erbjuda vissa produkter med SSAB Zero, ett stål som är baserat på återvunnet stålskrot och produceras med fossilfri el och biogas, viket ger 0,0 kg CO2e utsläpp per kg stål (scope 1-2).

SSAB samarbetar med järnmalmsproducenten LKAB och energiföretaget Vattenfall som en del av HYBRIT-initiativet för att utveckla en värdekedja för fossilfri järn- och stålproduktion och ersätta det kol som traditionellt används för järnmalmsbaserad ståltillverkning med fossilfri el och vätgas. Denna process eliminerar praktiskt taget koldioxidutsläppen i stålproduktionen.