Luleå nyheter

SSAB verkar för en trygg omställning i Luleå – ingår avsiktsförklaring med Luleå kommun

Vid ett lunchseminarium i vetenskapens hus i Luleå på måndagen den 27 maj presenterades den avsiktsförklaring som SSAB tillsammans med Talga, LKAB, Power2Earth och Uniper ingått med Luleå kommun och Byggföretagen. Avsiktsförklaringen går ut på att SSAB och de andra industriföretagen ställer sig bakom de kriterier som Luleå kommun beslutat om vid upplåtelse av mark för tillfälliga entreprenörsbostäder.

SSAB, LKAB, Talga, Uniper och Power2Earth, planerar alla för stora investeringar i Luleå. I och med att vi till stor del delar samma förutsättningar och utmaningar har vi bildat en arbetsgrupp, ”Grönt industriellt forum i Luleå”, för att tidigt identifiera utmaningar och samverka för att lösa dessa. Det kan handla om elkraft, arbetskraft, påverkan på samhälle och miljö, infrastruktur och inte minst bostäder.

En förutsättning för ett attraktivt samhälle och befolkningstillväxt är att det finns tillgång till bra boendeformer, både tillfälliga entreprenörsbostäder och permanenta bostäder. Under projektens byggfas är tillfälliga entreprenörer en viktig del. Om det råder brist på entreprenörsboenden är erfarenheter från andra expansiva regioner att det påverkar bostadsmarknaden negativt på orten.

  • Vi vet att entreprenörsboenden kommer vara en viktig pusselbit för att vi ska lyckas med vår omställning. SSAB strävar efter att vara en positiv kraft i samhället, även utanför vårt industriområde, därför tycker vi det är viktigt att bidra till ansvarfulla lösningar som skapar trygghet både till de entreprenörer som hjälper oss att utföra vår omställning samt för Luleborna, säger Lotta Jakobsson, ansvarig för SSAB:s omställning i Luleå.

Inom ramen för samarbetet har SSAB, LKAB, Talga, Power2Earth, Uniper tillsammans med Luleå Kommun och Byggföretagen ingått en avsiktsförklaring gällande entreprenörsbostäder i Luleå och är överens om att följande områden ska prioriteras vid uppförande av nya entreprenörsboenden:

  1. Säkra och trygga entreprenörsbostäder - parterna avser bidra till att planera och uppföra entreprenörsbostäder som motsvarar de kriterier som Luleå kommun har antagit för markupplåtelser till entreprenörsbostäder
  2. Motverka kriminalitet och otrygghet - att utreda hur gemensamma system för informationsdelning och sanktioner kan utformas för att undvika ekonomisk brottslighet, arbetslivskriminalitet, våld, missbruk, prostitution och otrygga levnads-, boende- och arbetsmiljöer.
  3. Intressentdialoger - att skapa kontinuerliga intressentdialoger och forum som ska insamla, dela och hantera inkomna synpunkter från intressenter och medborgare.

SSABs styrelse tog i april beslutet att investera 52 miljarder kronor i ett nytt integrerat stålverk i Luleå. Det betyder att arbetet med omställningsprojektet, som har pågått sedan 2020 nu går över från en planeringsfas till en förberedelsefas. I väntan på miljötillståndsprocessen, där dom väntas i slutet av året påbörjas nu förberedande arbeten. Geotekniska undersökningar samt förberedande av den platsen där det nya verket ska stå har påbörjats. När ett miljötillstånd finns på plats påbörjas markarbeten.

Lunchseminarium på Vetenskapens hus i Luleå.

Representanter från Byggföretagen, Polisen, LKAB, SSAB, Talga och Luleå kommun

Kategori och taggar

Relaterade artiklar

jun 18
Andra pressmeddelanden

SSABs uppdaterade klimatmål godkänns av Science Based Targets initiative

SSABs mål för att reducera utsläppen av växthusgaser har godkänts av organisationen Science Based Targets initiative (SBTi). Godkännandet innebär att målen är vetenskapligt förankrade och i linje med SBTi:s skärpta krav på företag om att sätta mål som är förenliga med en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5°C.

jun 12
Andra nyheter

SSAB och ILAB ingår partnerskap avseende framtida leveranser av fossilfritt stål till containers

Ståltillverkaren SSAB och containertillverkaren ILAB Container AB har tecknat ett avtal om att samarbeta runt utvecklingen av containers tillverkat av fossilfritt stål.

jun 11
Andra nyheter

Ruukki-tak i SSAB fossilfritt stål på lyxiga Sunday Morning Resort i finska Lappland

Ruukki Construction, en del av SSAB, har tecknat avtal med reseföretaget Experience Pyhä Oy om leverans av Ruukki® Classic LowCarbon-tak i SSAB Fossil-free™ stål till reseföretagets ekologiskt profilerade semesteranläggning i Pyhätunturi i finska Lappland. I framtiden kommer tak av den typ som installeras på Honkatalot™ byggnader att ha upp till 70 procent mindre klimatpåverkan än motsvarande produkter av konventionella stålsorter.