From vänster till höger: Abhishek Sinha (Accenture), Fredrik Engdar (Accenture), Niko Korte (SSAB), Veli-Pekka Mäkinen (BDO), Tuomo Kuokkanen (Accenture).

SSAB har fattat ett inriktningsbeslut om att i grunden ställa om den nordiska produktionen av tunnplåt och påskynda företagets gröna omställning. Beslutet grundade sig på den snabbt växande efterfrågan på fossilfritt stål. Planen är att ersätta det befintliga systemet med nya elektrostålverk, vilket kommer att resultera i ett bredare produktprogram och förbättrat kostnadsläge.

Enligt ramavtalet kommer Accenture att ansvara för utformning, implementering, testning och utrullning av affärsprocesserna, samt stödja IT-miljön för affärssystem (ERP) och sälj- och verksamhetsplanering (SVP), inklusive nödvändiga integrationer med den befintliga miljön och lösningarna.

Ramavtalet omfattar bland annat hantering av organisationsförändringar, utformning av affärsplattformen samt implementering av lösningen på elektrostålverken. Accenture kommer att använda sig av sin breda erfarenhet och expertis inom affärssystem och metallindustri för att skapa goda tekniska förutsättningar för fossilfri stålproduktion på SSABs elektrostålverk.

Enligt planerna kommer lösningen först att implementeras vid det fossilfria elektrostålverket i Luleå. När implementeringen är klar kommer SSAB att stänga det befintliga masugnsbaserade produktionssystemet. Detta kommer att minska koldioxidutsläppen i Sverige med 7 procent, utöver de 3 procent som försvinner med omställningen av stålverket i Oxelösund. Den totala investeringen i elektrostålverket i Luleå beräknas uppgå till 4,5 miljarder euro inklusive en ram för oförutsedda utgifter.

– Avtalet med Accenture kommer att ge SSAB tillgång till teknisk expertis och erfarenhet inom implementering av affärsplattformar och organisatorisk förändringshantering, vilket kommer att göra vår omställning till fossilfritt stål mer effektiv, säger Niko Korte, vice VD med ansvar för affärsplattformar på SSAB.

– Vi är stolta över vårt samarbete med SSAB som syftar till att skapa en bättre värld för kommande generationer. Vi är båda inriktade på en hållbar framtid och detta är ett första steg i det vi hoppas kommer att bli en långsiktig relation i samband med att SSAB ställer om stålindustrin, säger Fredrik Engdar, kundansvarig på Accenture.