Det nya plåttaket på SSAB Ghedi Steel Service Center består av trapetsformad profil med hållbart GreenCoat® färgbelagt stål som tillhandahålls av Ruukki Construction, en division inom SSAB-koncernen. GreenCoat® färgbelagda stål tillverkas med rapsolja i beläggningen. Denna unika, patenterade lösning från SSAB minskar miljöpåverkan och gör sortimentet av GreenCoat® färgbelagda stålprodukter till marknadens grönaste lösning för tak, fasader och takavvattning.
 

SSABs hållbarhetsstrategi har en ambition att erbjuda två utsläppsfria stålprodukter. Målet är att vara först på marknaden med fossilfritt stål i kommersiell skala år 2026, och att i stort sett eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten omkring 2030. Biprodukten från ståltillverkningsprocessen blir då vatten istället för koldioxid. Den andra stålprodukten är SSAB Zero™, som redan idag är kommersiellt tillgänglig. Den är tillverkad av återvunnet stål med hjälp av fossilfri el och biogas. Övergången till fossilfri energi på SSAB Ghedi Steel Service Center belyser SSABs övergripande hållbarhetsstrategi.


Projektet genomförs av Solnet Group, som erbjuder smarta, moderna solenergilösningar som tillhandahåller exakta realtidsdata för solenergianläggningen. Panelerna beräknas generera 830 MWh per år.

– Vi är glada över att kunna nå våra hållbarhetsmål med hjälp av solenergi. Vi kommer att utnyttja cirka hälften av den energi som tillhandahålls av solenergisystemet för vår produktion i Ghedi Steel Service Center, kontorsbyggnaden och för laddning av våra elfordon. Resten kommer att säljas tillbaka till nätet, säger Julia Seeber, VD för SSAB Swedish Steel S.p.A.

– Vår investering i ett nytt ståltak för vårt italienska stålservicecenter i Ghedi inkluderar SSAB GreenCoat färgbelagd plåt från Ruukki Construction och solpaneler från Solnet och är ytterligare ett exempel på SSABs åtagande att eliminera CO2-utsläpp i vår verksamhet. Oavsett om det gäller våra stålverk eller nedströms är tillgång till förnybar energi avgörande för att minska våra CO2-utsläpp. Denna investering är ytterligare ett steg på vägen i denna ambition, säger Tony Harris, Head of Sales and Business Development at SSAB Europe.


SSAB Steel Service Center i Ghedi tillverkar längdkapat stål av välkända SSAB-varumärken som SSAB Laser, Strenx, SSAB Domex och SSAB Boron med en årlig bearbetningskapacitet på 80 000 ton – allt producerat med enbart fossilfri energi.