En av Scanias elektriska lastbilar. Foto: Scania

SSAB är Scanias huvudleverantör av stål. Den nya överenskommelsen, ett nytt steg i företagens partnerskap, innebär kraftigt minskade klimatutsläpp. Den 100-procentiga målsättningen för gröna leveranser är en av de mest ambitiösa som SSAB och en kund enats om. Den representerar också en långtgående plan inom First Movers Coalition (FMC), där Scania och SSAB är medlemmar för att minska klimatavtrycket inom sektorer som anses särskilt svåra att ställa om. Genom FMC har Scania och SSAB åtagit sig att använda sin köpkraft för att skapa tidiga marknader för innovativa och gröna teknologier.

– Vi ser verkligen fram emot att öka leveranserna av vårt fossilfria stål och därmed bidra till mer hållbara värdekedjor. Fossilfritt stål kommer att förändra spelplanen för tunga transporter. Det har samma höga kvalitet och tekniska egenskaper som traditionellt stål, och samtidigt som det produceras på ett hållbart sätt, kan det också återvinnas precis som man alltid har gjort med stål, säger Martin Lindqvist, vd på SSAB.

– Jag är glad och stolt över att vi har nått den här överenskommelsen. Scanias syfte är att driva skiftet till ett hållbart transportsystem. För att uppfylla syftet agerar vi längs hela värdekedjan tillsammans med partners såsom SSAB, som ligger i framkant i omställningen till en hållbar stålindustri, säger Christian Levin, vd på Scania.

Scania har tagit fram en branschledande strategi om att år 2030 avsevärt ha minskat koldioxidutsläppen inom fyra så kallade "hotspots", som utgör cirka 80 procent av utsläppen i företagets leverantörskedja: batterier, stål, aluminium och gjutjärn*.

SSAB planerar att leverera Fossil-free™ steel till marknaden i kommersiell skala år 2026 och i stor utsträckning ta bort koldioxidutsläppen från den egna verksamheten till omkring 2030. SSABs Fossil-free™ steel tillverkas med HYBRIT-teknologin som ersätter det kokskol som traditionellt används för järnmalmsbaserad ståltillverkning med fossilfri el och vätgas. Restprodukten är vatten istället för koldioxid.

*Strategin och målen omfattar till en början Scanias produktion i Europa, men kommer successivt att utökas till produktionen i Kina och Latinamerika.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Molin, pressekreterare på SSAB, [email protected], tel: +46 76 110 46 76
Erik Bratthall, presschef på Scania, [email protected], tel: +46 76 724 45 27

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2022 levererade vi 80 238 lastbilar, 4 994 bussar samt 13 400 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 170 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har nästan 57 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika och Asien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information besök: www.scania.com.