En av Sandviks batterielektriska lastare. Foto: Sandvik

SSAB har som mål att leverera fossilfritt stål till marknaden i kommersiell skala under 2026, och med avsiktsförklaringen säkrar Sandvik sitt förväntade volymbehov inom SSABs produktionskapacitet. Som fossilfri partner till SSAB kan Sandvik också ansöka om tidiga fossilfria provleveranser för användning i en demonstrations- eller konceptprodukt, till exempel en maskinram, lastmaskinsskopa eller ett truckflak.

– Vi är glada över att kunna stötta våra gruvkunders hållbarhetsresa. Fossilfritt stål har samma höga kvalitet som traditionellt stål men tillverkas i stort sett utan miljöpåverkan. Det kommer att hjälpa våra kunder att minska deras koldioxidavtryck och erbjuda en konkurrensfördel i marknaden, säger Johnny Sjöström, chef för affärsområdet SSAB Special Steels.

– Hållbarhet är centralt i vår affärsstrategi. I takt med att efterfrågan på fossilfria produkter ökar de kommande åren ger detta partnerskap oss möjligheten att erbjuda våra gruvkunder lösningar med ett betydligt lägre koldioxidavtryck, säger Mats Eriksson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Solutions.

SSAB levererade det första stålet tillverkat av vätgasreducerad järnsvamp redan 2021. Genom Hybrit-initiativet samarbetar SSAB med järnmalmsproducenten LKAB och energibolaget Vattenfall för att utveckla en värdekedja för fossilfri järn- och stålproduktion, där det kokskol, som traditionellt behövs för järnmalmsbaserad ståltillverkning ersätts med fossilfri el och vätgas. Denna process eliminerar i stort sett koldioxidutsläppen vid stålproduktion.

Sandviks mål för att minska utsläppen av växthusgaser validerades nyligen av Science Based Targets initiative (SBTi) som förenliga med den senaste klimatvetenskapen och i linje med målen i Parisavtalet. Sandvik har åtagit sig att nå nettonollutsläpp till som senast 2050, och att minska de absoluta växthusgasutsläppen i scope 1 och 2 med 50 procent redan till 2030.
 

För mer information, kontakta:
Anna Molin, pressekreterare på SSAB, [email protected], tel: +46 76 110 46 76
Saija Kuusisto-Lancaster, Vice President, Strategy and M&A, Load and Haul Division, Sandvik Mining and Rock Solutions, [email protected], tel: +35 840 540 6418