Vi välkomnar VBG Group till familjen av fossilfria partners på vår nordiska hemmamarknad. Ett viktigt tillskott i vårt arbete med att koppla samman oss med seriösa aktörer och starka företag. Nu inleds nästa etapp i resan mot de fossilfria leveranserna säger Matts Nilsson, försäljningschef SSAB Europe i Sverige och Norge

SSAB har levererat högkvalitativt premiumstål under många år till VBG Groups division Truck & Trailer Equipment och nu tas ytterligare steg för att förstärka relationen. Utöver pågående projekt och gemensamma utbildningar så säkerställer avtalet framtida leveranser av fossilfritt stål, något som kommer VBG Groups varumärken och deras kunder till nytta.

För VBG Group och våra ambitioner att skapa en hållbar och lönsam tillväxt för våra varumärken så passar SSAB:s initiativ oss perfekt. Våra produkter kännetecknas av säkerhet, pålitlighet och innovation, vilket ytterligare förstärks av vårt hållbarhetsengagemang, säger Anders Erkén vd och koncernchef för VBG Group.

VBG Groups division Truck & Trailer Equipment utvecklar, producerar och marknadsför bland annat hela systemlösningar för kopplingen mellan lastbil och släpfordon med tyngdpunkt för den nordiska marknaden under varumärket VBG. Divisionen utvecklar och säljer även automatiska snökedjor under varumärket Onspot.

Vårt mål är att vara marknadsledare i våra segment och vi vill alltid ligga i framkant med våra systemlösningar och kunna leverera mervärde till våra kunder, säger Anders Erkén.

SSAB utvecklar tillsammans med partners en unik lösning för fossilfri järn- och stålproduktion. Genom att använda fossilfri el och vätgas ersätter man den traditionella järnmalms- och koks/kolbaserade ståltillverkningen och har ambitioner att i grunden förändra ståltillverkningsprocessen. Målet är att leverera fossilfritt stål till marknaden i kommersiell skala under 2026.

Nu när VBG Group är en del av vår fossilfria värdekedja känns det som om vi har ytterligare en bra plattform för framtida samarbeten på den viktiga nordiska hemmamarknaden. VBG Group utgör ett naturligt steg, då vi gärna prioriterar stabila tillverkare för de initiala leveranserna av fossilfritt stål, säger Matts Nilsson