CorPower Ocean kommer att använda fossilfritt stål från SSAB som konstruktionsmaterial för att bygga ett vågenergisystem med betydligt lägre koldioxidutsläpp än vad som finns på marknaden idag. Målet är att börja integrera det fossilfria stålet i CorPower Oceans kommersiella produkter från 2026.

CorPower Ocean tillverkar produkter som nyttjar havsvågor för att generera grön energi och lanserade nyligen sitt första kommersiella vågkraftverk utanför norra Portugals kust. Idag kommer cirka 25 procent av produkternas CO2-utsläpp från stålet som används till produkterna.

Avtalet markerar ett nytt steg för vågkraftverk där större vikt läggs vid hela livscykeln för energigenererande system, inklusive anskaffning och återvinning av konstruktionsmaterial.

”Vi har stöttat CorPower Ocean i nästan tio år med höghållfast stål i de olika stegen i utvecklingen av vågenergigeneratorer. Nu ser vi fram emot nästa kapitel i detta långsiktiga partnerskap, där vi levererar fossilfritt stål för att säkerställa att CorPower Oceans produkt levereras med lägsta möjliga koldioxidavtryck”, säger Thomas Hörnfeldt, Vice President Sustainable Business på SSAB.

"Självaste kärnan av vårt företag vilar på att tillhandahålla den mest miljövänliga elen på vår planet. Genom vårt samarbete med SSAB och fossilfritt stål strävar vi efter att vara ledande inom den förnybara sektorn, genom transparent rapportering och kontinuerlig minskning av livscykelemissioner", säger CorPower Ocean Head of Business Development Anders Jansson.

Genom att bland annat använda SSABs höghållfasta stål, levererar CorPower Oceans teknik redan mer än fem gånger så mycket el per ton utrustning jämfört med andra vågenergisystem. SSABs fossilfria stål kommer nu att ytterligare stödja CorPower Oceans engagemang för miljövänlig elproduktion.

Vågenergi kan spela en avgörande roll när det gäller att leverera grön energi 24/7 och matcha tillgången med efterfrågan för varje timme varje dag, året runt. Vågenergi är en av de största outnyttjade källorna till grön energi och har en potential på 500 GW– mer än den totala globala kärnkraftsresursen i världen idag.

SSAB har som mål att leverera fossilfritt stål till marknaden i kommersiell skala 2026 och att i stor utsträckning eliminera CO2-utsläppen från sin verksamhet runt 2030.

SSAB samarbetar med järnmalmsproducenten LKAB och energiföretaget Vattenfall som en del av HYBRIT-initiativet för att utveckla en värdekedja för fossilfri järn- och stålproduktion och ersätta det kol som traditionellt används för järnmalmsbaserad ståltillverkning med fossilfri el och vätgas.

Denna process eliminerar praktiskt taget koldioxidutsläppen i stålproduktionen.