Målet med förhandlingarna var att hitta sätt att anpassa Ruukki Constructions verksamhet och kostnadsstruktur till den svaga efterfrågan i byggindustrin.

Som en följd av förhandlingarna kommer antalet tjänster i Finland att minska med 33, vilket kommer att drabba 22 anställda. De återstående neddragningarna kommer att ske via omorganiserade arbetsuppgifter och pensionsavgångar. Beroende på marknadssituation kan även tillfälliga permitteringar komma att införas mellan oktober 2023 och maj 2024. Implementeringen och tidsramen för de tillfälliga permitteringarna kan komma att variera beroende på arbetsuppgifter och funktion. Förhandlingarna omfattade totalt 283 anställda.

– Marknadssituationen har inte förbättrats under förhandlingarnas gång. Därför behöver vi omorganisera verksamheten och möjligtvis förbereda oss för tillfälliga permitteringar för att anpassa verksamheten och kostnadsstrukturen till den förväntade arbetsbelastningen, säger Sami Eronen, verkställande direktör för Ruukki Construction.

Ruukki hade cirka 400 anställda i Finland i slutet av september.

För mer information, kontakta:
Sami Eronen, verkställande direktör, Ruukki Construction, [email protected]