“SSABs målsättning är att ta bort i stort sett alla koldioxidutsläpp från vår egen produktion till omkring 2030 och vara först i världen med att introducera fossilfritt stål på marknaden i kommersiella volymer 2026. Policies och regelverk på EU-nivå är viktiga för oss när vi har beslutat oss för att öka takten i vår gröna omställning. Jag är glad över att vi nu kan öka vår närvaro i Bryssel genom vårt nya kontor och vårt team på plats, säger Jesper Kansbod, chef för Governmental Relations på SSAB.”

Kontoret i Bryssel invigdes officiellt i början av juli. I samband med invigningen diskuterades bland annat färdplanen för fossilfritt stål, industripolitik, konkurrens och förutsättningarna för industriell omställning. Ett 70-tal personer från olika EU-institutioner, andra företag och intressenter närvarade på invigningen.

Talare vid invigningen var
Torbjörn Haak, ambassadör och biträdande ständiga representant, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Antonios Sfakiotakis, Senior Specialist Environmental Issues & Climate Policy, Finlands ständiga representation vid EU
Vesa Terävä, Head of Unit, EU Green Deal, Generalsekretariatet, EU kommissionen
Martin Pei, Executive Vice President och CTO, SSAB

”När det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin är vi pionjärer. När vi ställer om till fossilfri stålproduktion vill vi bidra till en öppen dialog med intressenter i Bryssel om vad som är nödvändigt för att säkerställa en grön och konkurrenskraftig europeisk industri. Vi kommer fortsätta att dela med oss av lärdomar och insikter från vår egen omställning och förhoppningsvis kan vi vara en källa till inspiration för andra”, fortsätter Jesper Kansbod.

Här finns SSABs kontor i Bryssel: Sustainable Hub, 56, avenue des Arts, 1000 Brussels
Bemanning: Två heltidsanställda representanter:
Kimmo Järvinen, Head of European Governmental Affairs,
[email protected] och
Agnes Borg, Head of EU Affairs,
[email protected]