Koncernchefens kommentar

SSAB:s rörelseresultat för andra kvartalet 2023 uppgick till 4 963 (10 390) Mkr. Resultatet minskade jämfört med fjolårets rekordnivå, framför allt på grund av svagare marknad för SSAB Europe, Tibnor och Ruukki Construction, medan SSAB Special Steels och SSAB Americas hade mer stabila resultat. Jämfört med det första kvartalet 2023 ökade koncernens resultat med 230 Mkr. Efterfrågan på den europeiska marknaden har försvagats och vi fortsatte att vidta åtgärder för att anpassa produktion, kostnader och bemanning.

SSAB Special Steels rörelseresultat* uppgick till 2 003 (2 373) Mkr med en rörelsemarginal om 23 (26) %. SSAB Americas rörelseresultat uppgick till 2 642 (3 511) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 34 (40) %. SSAB Europes* rörelseresultat föll till 764 (4 069) Mkr och rörelsemarginal uppgick till 6 (28) %.

Säkerheten fortsatte att förbättras och olycksfallsfrekvensen (LTIF) minskade till 1,01 (1,56) i andra kvartalet.

Efterfrågan i Europa har försvagats och marknadspriserna på stål sjönk under kvartalet, vilket påverkar SSAB med en viss eftersläpning. För att möta en svagare marknad initierades åtgärder för att anpassa produktion, kostnader och bemanning. Målet är att minska kostnaderna med över 500 Mkr på årsbasis. Åtgärderna omfattar tillfälliga permitteringar, uppsägning av fast anställda, tidbanker och en restriktiv hållning kring nyanställningar och övriga fasta kostnader. Ytterligare åtgärder för att anpassa kostnaderna är förberedda att implementeras om marknadsutvecklingen så kräver. Även på SSAB Special Steels marknader finns tecken på en mer avvaktande hållning bland kunderna. Marknaden i Nordamerika för grovplåt var stabil under kvartalet.

Investeringarna i det nordiska produktionssystemet för att ta bort koldioxidutsläppen, sänka kostnaderna och stärka produktportföljen fortsätter enligt plan. För att fortsatt kunna hålla ett högt tempo och leda den fossilfria omställningen har SSAB:s styrelse fattat beslut om att investera 6,2 miljarder kronor i en ny ljusbågsugn (EAF) med tillhörande råvaruhantering i Oxelösund.

*) Justerat rörelseresultat har använts för jämförande information. Inga jämförelsestörande poster har rapporterats under andra kvartalet 2023.

Omställningen kräver dock att vi får ett slutgiltigt godkännande av den nödvändiga kraftledningen till Oxelösund.

Efterfrågan på stål utan koldioxidavtryck är stark och fokus ligger på upprampning av SSAB:s nya unika produkt, SSAB Zero, med 0,0 kg utsläpp av fossila koldioxidekvivalenter per kg stål. Under kvartalet inledde SSAB en studie tillsammans med Fortum av möjligheten att tillverka direktreducerad järnsvamp i Brahestad. Studien förväntas vara klar tidigt nästa år. Under kvartalet tecknades ett samarbetsavtal för fossilfritt stål med Ponsse, en av världens största tillverkare av skogsmaskiner.

 

SSAB bjuder in till presentation av rapporten för Q2 2023 klockan 09.30 onsdagen den 21 juli 2023.

Rapporten presenteras av SSAB:s VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Leena Craelius.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com.

Länk till webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/z2dvvb6r

Det går även att delta via telefon. Klicka på länken nedan, fyll i formuläret och du kan välja om du vill ringa in själv eller bli uppringd genom att klicka på ”Call Me”.

Länk till telefonkonferens: https://register.vevent.com/register/BI153cce85193d42efb4a6f43675e77176

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12

Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2023 kl. 07.30 CEST.