Ruukki kommer att leverera de första sandwichpanelerna, fasadbeklädnaderna och takprodukterna med fossilfritt stål någonsin till kunder som delar Ruukkis starka hållbarhetsagenda. Produkterna med fossilfritt stål kommer att tillverkas i Ruukkis fabriker i Alajärvi och Vimpeli, Finland; i Pärnu, Estland och i Plannjas fabrik i Järnforsen, Sverige.  Utsläppen från tillverkningsfasen minimeras genom användning av grön energi samt att material- och logistikalternativ med lägsta möjliga miljöpåverkan väljs.

– Vi strävar efter att leda stålindustrin mot en fossilfri framtid. Byggnadsindustrin är en av de viktigaste industrierna som använder stål och den står för mer än 50 % av den globala efterfrågan. Genom att introducera fossilfritt stål i byggprodukter kan vi tillsammans hjälpa bygg- och fastighetssektorn att avsevärt minska sitt koldioxidavtryck, säger Thomas Hörnfeldt, VP Sustainable Business på SSAB.

– Som en del av SSAB är vi oerhört stolta över att vara det första företaget i världen som levererar byggprodukter med fossilfritt stål till kunderna. Användningen av fossilfritt råmaterial kommer radikalt att minska våra produkters livscykelpåverkan; men det är bara en del av vad vi gör för att minska vår miljöpåverkan. Vi strävar ständigt efter att utveckla våra processer och vårt sortiment, samt samarbeta med likasinnade partners i syfte att leverera koldioxidneutrala byggprodukter till våra kunder i framtiden, säger Sami Eronen, VD för Ruukki Construction.

I linje med sitt hållbarhetslöfte, som gjordes redan 2019, har Ruukki åtagit sig att vara det första företaget som erbjuder byggprodukter med fossilfritt stål. Ruukki har systematiskt minskat utsläppen från sin verksamhet, med målet att uppnå 25 % minskning innan 2026. Det fleråriga investeringsprogrammet syftar till att minimera verksamhetens och produktsortimentets miljöpåverkan.

Mer information:
Sami Eronen, VD, Ruukki Construction