- Vi är mycket glada över att kunna välkomna BE Group Oy som en fossilfri stålpartner, säger Lotta Ruottinen, försäljningschef på SSAB Europe.En bild som visar text, batteri Automatiskt genererad beskrivning ”Tillsammans kommer vi att bidra till en fossilfri värdekedja för den finska marknaden – hela vägen till slutkunden. Vi är stolta över att avsevärt kunna minska koldioxidutsläppen tillsammans med vår nya samarbetspartner.”

”BE Group fokuserar på att utöka vårt erbjudande inom fossilfritt stål till alla våra marknader”, säger Peter Andersson, VD på BE Group. ”Och vi är mycket glada över att i framtiden kunna erbjuda SSABs fossilfria stål till våra kunder i Finland via vårt finska dotterbolag BE Group Oy Ab. Det här är ett led i vår hållbarhetsomställning i syfte att stödja våra kunder, som vill skapa en mer hållbar framtid och vara bland de första att differentiera sina produkter från konkurrenternas.”

SSAB och BE Group har ett långsiktigt perspektiv på samarbetet, som inkluderar att hjälpa BE Groups kunder att bättre förstå hur de kan positionera/marknadsföra sina slutprodukter med hjälp av förstklassiga fossilfria stålsorter. Samarbetet skapar också trygghet för BE Groups kunder när de ställer om till att producera fossilfria slutprodukter. Samarbetet kommer i sin tur att hjälpa SSAB att planera sin produktion av specifika sorter av fossilfritt stål.

När vi närmar oss 2026, och SSAB drar igång sin tillverkning av fossilfritt stål och BE Group satsar på fossilfria transporter och andra hållbarhetsåtgärder, är BE Group unikt positionerat att erbjuda sina kunder lösningar inom livscykelanalys.

SSAB planerar att revolutionera hela ståltillverkningsprocessen. SSAB har som mål att leverera fossilfritt stål i kommersiell skala under 2026 och i stort sett eliminera koldioxidutsläppen från sin verksamhet omkring 2030. SSAB samarbetar med järnmalmsproducenten LKAB och energibolaget Vattenfall som en del av HYBRIT-initiativet för att utveckla en värdekedja för fossilfri järn- och stålproduktion som kommer att ersätta det kokskol som traditionellt används för järnmalmsbaserad ståltillverkning med fossilfri elektricitet och vätgas. Denna process eliminerar praktiskt taget koldioxidutsläppen i stålproduktionen.

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiva distributions- och mervärdestjänster till kunder inom framför allt bygg- och tillverkningsindustri. Under 2022 omsatte koncernen 6,9 miljarder SEK. BE Group har ca 650 anställda med Sverige och Finland som sina största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Läs mer om BE Group på www.begroup.com.