Avtalet som nu satts på plats är ett tillägg till en redan befintlig avsiktsförklaring mellan SSAB och Luleå kommun med bolag, och tar fasta på gemensamma lösningar för en fossilfri, industriell omställning.

Samarbetet inkluderar en utredning om hur planerad energiåtervinning från SSABs framtida anläggning kan integreras med framtidens fjärrvärmesystem, hur tidslinjen för omställningen av Luleås energisystem ser ut i relation till SSABs planerade omställning till fossilfritt, hur en framtida ersättningsmodell kan se ut bolagen emellan, samt samverkan för offentlig finansiering vid eventuella investeringar.

Inom ramen för avtalet ska bolagen dessutom utreda förutsättningarna för en gemensam integrerad biokolsproduktion inklusive värmeproduktion från tillhörande processgaser som en del av ett framtida energisystem.

– Vårt stålverk i Luleå har en central roll i SSABs omställning de kommande åren. Vi är en stor arbetsgivare med många medarbetare som bor i regionen. Det är därför glädjande att kunna konstatera, att vi kan fortsätta att bidra till energiförsörjningen i Luleå samtidigt som vi ställer om till fossilfri ståltillverkning, säger Lisette Mikaelsson, platschef för SSAB i Luleå.

– Det här är ett stort steg framåt. Det framtida systemet för fjärrvärme bygger på att ta tillvara på så mycket restenergier som möjligt och detta i nära samarbete med industrin. Genom de konkreta analyser och beräkningar som gjorts tillsammans med SSAB har vi nu kommit så pass långt att vi kan se att detta är en realistisk möjlighet. Fjärrvärmen spelar en jätteviktig roll i framtidens energisystem, i Luleå kommer den att vara cirkulär, fossilfri och alldeles unik, säger Malin Larsson, vd Luleå Energi.

SSAB och Luleå Energi har samarbetat i över 50 år för att ta vara på restenergier och skapa fjärrvärme lokalt. När SSAB nu ställer om till fossilfritt och planerar för en ny produktionsanläggning i Luleå försvinner de restgaser som idag används i Luleås fjärrvärmesystem. Bolagen har under det senaste året arbetat med att utreda såväl tekniska som andra viktiga förutsättningar för att kunna ta tillvara på restvärme även från framtida fossilfria ståltillverkning.

Kontakt:

Hanna Hoikkala, Press Officer SSAB
Telefon: 073-655 11 17
E-post: [email protected]

Jacob Westman, Kommunikationschef Luleå Energi
Telefon: 072-454 44 13
E-post: [email protected]