– Med den uppdaterade versionen av SCOC tydliggör vi våra förväntningar på SSABs leverantörer och det ansvar de har gentemot oss. Det här är ett viktigt steg på den hållbarhetsresa som vi vill göra tillsammans med våra leverantörer, säger Christina Friborg, hållbarhetschef på SSAB.

SSABs cirka 20 000 leverantörer är viktiga för att SSAB ska komma närmare sina egna hållbarhetsmål. Uppförandekoden är i linje med flera internationella konventioner och standarder såsom FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, International Bill of Human Rights och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

– Det är viktigt för oss att våra leverantörer förstår och förbinder sig till vår SCOC. Vi ser kontinuerligt över våra leverantörers hållbarhetsarbete eftersom hållbarhetskriterier är viktiga när vi fattar våra inköpsbeslut, säger Lisa Lidén, hållbarhetsansvarig för inköp.

SSABs leverantörer kan ladda ner den nya uppförandekoden för leverantörer här: www.ssab.com/suppliers