SSABs vd Martin Lindqvist sade också att EU:s medlemsländer – precis som Sverige – har mycket att vinna på ett konkurrenskraftigt och grönt EU. Viktigt framöver är att säkerställa lika konkurrensvillkor inom EU och på den globala marknaden.

Martin Lindqvist sade vidare att implementeringen av Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), EU ETS, utvecklingen av ”gröna standarder” och dialogen med USA är viktiga faktorer för att nå det övergripande målet att stärka grön konkurrenskraft i Europa.

"Vi behöver både en grön konkurrensutsatt marknad i Europa och en grön transatlantisk marknad", sade Lindqvist. "Europa får inte hamna på efterkälken och måste nå klimatmålen."

I ett panelsamtal tillsammans med vd:arna för LKAB, Volvo Group, Northvolt och Boliden, inför EU-kommissionärerna och ministrarna från den svenska regeringen, pratade SSAB:s vd om övergången till fossilfri ståltillverkning till 2030.

I januari 2022 fattade SSABs styrelse ett policybeslut om att påskynda bolagets gröna omställning med ambitionen att i stort sett eliminera koldioxidutsläppen runt 2030, 15 år tidigare än tidigare aviserat.

"Det innebär att Sveriges koldioxidutsläpp minskas med 10 % och Finlands med 7 %", sade Lindqvist. "Vi har bevisat HYBRIT-tekniken i pilotskala och levererat fossilfritt stål till kunderna. Nästa steg är att fasa upp till demonstrationsskala, medan vi ställer om vår ståltillverkning.”

"För att lyckas behöver vi tillgång till fossilfri el, väte och biokol", avslutade Martin Lindqvist.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Hoikkala, Press Officer, [email protected], tel: +46 73 655 11 17