Antti Mononen, Poimukate och Sami Eronen, chef för Ruukki Construction.

Poimukate i Joensuu hör till Finlands äldsta tillverkare av tak- och väggprofiler. Företaget, som grundades år 1958, tillverkar tak och taktillbehör i stål samt fasadbeklädnad. Poimukate kommer att fortsätta sin verksamhet med nuvarande ledning och personal, under eget varumärke. 

”Genom sammanslagningen stärker vi täckningen av våra tjänster för en bred kundbas i Finland. Poimukate är en stark traditionell aktör vars kompetenta yrkespersoner, produkter och tjänster perfekt kompletterar Ruukkis affärs- och produktportfölj,” säger Jorma Korhonen, affärschef för finska takverksamheten vid Ruukki Construction.

”Den här förändringen gynnar både våra medarbetare och kunder. Som del av ett större företag kan vi accelerera vår operativa utveckling. Dessutom kan vi förbättra vår service exempelvis genom att erbjuda kunderna ett ännu bredare utbud av tillbehör,” säger Tuomo Karhu, verkställande direktör för Poimukate Oy.

Ruukki Construction producerar hållbara stålbaserade byggprodukter och tjänster inom väggar och tak för hållbara byggnader. I Finland betjänar vi våra kunder regionalt och har sex Ruukki Express-servicecenter runt om i landet. Dessutom tillverkar vi stålbaserade väggelement i Alajärvi och takprodukter i Vindala. I Finland sysselsätter Ruukki Construction cirka 370 personer.

Mer information: 
Jouni Metsämäki, Senior Vice President, Head of Roofing, Ruukki Construction, [email protected]