Ruukki erbjuder sina kunder hållbara vägg- och takkonstruktionslösningar. Den nya produktionslinjen som ska byggas i Borlänge kommer att stärka Ruukkis förmåga att tillgodose kunder lokalt i Norden genom att förse dem med en väl anpassad produktportfölj. Förändringen kommer också att stötta Ruukkis hållbarhetsstrategi genom att föra produktionen närmare kunderna. Kortare transporter kommer att förbättra produkternas konkurrenskraft och samtidigt minska koldioxidutsläppen. Alla Ruukkis PIR-sandwichpaneler tillverkas för närvarande i Oborniki i Polen.

Investeringen omfattar produktionsutrustning och teknik samt modernisering av en befintlig anläggning belägen i SSABs produktionslokaler i Borlänge. Projektet kommer att påbörjas under tredje kvartalet 2022 och de första kundleveranserna förväntas ske under tredje kvartalet 2024.

-Detta är en av de största investeringarna i Ruukki Constructions historia och stöttar Ruukkis strategi att tillsammans med kunderna skapa hållbar tillväxt. För att på ett bättre sätt tillgodose våra nordiska kunders behov har vi beslutat att investera i en ny produktionslinje i Borlänge. Förändringen kommer att ge våra kunder större flexibilitet och förutsägbarhet tack vare kortare ledtider och ett mer anpassat och konkurrenskraftigt produktsortiment med lägre miljöpåverkan, säger Adam Korol, Senior Vice President och chef för Building Envelopes, Ruukki Construction.

Ruukki erbjuder stålbaserade byggprodukter och tjänster för hållbar byggnation och har, som tidigare meddelats, åtagit sig att vara först med att erbjuda fossilfria byggprodukter i stål år 2026.

Ruukkis omfattande utbud av sandwichpaneler med kärna av antingen PIR (polyisocyanurat) eller mineralull säkerställer ett hållbart, lufttätt och energieffektivt skal runt alla typer av byggnader. Sandwichpaneler används i ytter- och innerväggar och tak på lager, logistikcentra, produktionsanläggningar, kontor och handelsanläggningar. PIR-sandwichpaneler är särskilt väl lämpade för kylförvaring, livsmedels- och logistikhallar och lager. Ruukki tillverkar för närvarande PIR-sandwichpaneler i Oborniki i Polen och sandwichpaneler av mineralull i Alajärvi i Finland och i Oborniki.

För mer information kontakta:
Adam Korol, Senior Vice President och chef för Building Envelopes, Ruukki Construction, [email protected]