Öppningstalet hölls av Business Manager Jan Andreassen, som berättade om försäljningen av rörprodukter i Norge och Danmark och hälsade deltagarna välkomna till evenemanget. Deltagarna fick lyssna till många anföranden av pålningsentreprenörer och SSABs egen personal.

 

Ämnen för dagen var bland annat Northern Light, som möjliggör fångst och lagring av industriella koldioxidutsläpp, användning av vibration vid installation av RR-mikropålar, användning av Execution Classes (EXC) på pålprodukter samt referensobjektet Slussen i Stockholm, där SSABs RD-pålar är en viktig del av projektet. Även HYBRIT och fossilfritt stål togs upp under dagen. Innehållet i presentationerna väckte mycket diskussion och frågor. Stämningen på evenemanget var spontan och avslappnad.

 

 

Helge Nuland, inköpare av långa produkter hos Norsk Stål AS, berättade för SSABs försäljningschef Bente Hagen-Taksdal att han var med på StålPeleDagen för första gången. Som förstagångsdeltagare uppskattade han särskilt de praxisnära råden och anvisningarna.

 

Patrik Wahlström, försäljnings- och produktchef på ABK-Qviller AS, berättade att han var på StålPeleDagen för tredje gången. Han tyckte att de tekniska presentationerna var särskilt viktiga och givande. Särskilt intressant var de nya pålstorlekarna, tyckte Patrik. ABK-Qviller AS önskar nämligen ta in det gängade borröret RDc220 i sitt borrörssortiment. Patrik ansåg att evenemanget var riktigt lyckat.