Borlänge nyheter

Savelgärdets småkrypsland – en ny oas för insekter och borlängebor

Onsdag 8 juni var det äntligen dags att inviga Småkrypslandet, en ny oas för både insekter och borlängebor på Savelgärdet i Borlänge.

På långt håll ser det ut som vilken vildvuxen grässlänt som helst. Men på den 600 meter långa bullervallen på Savelgärdet, som ligger öster om SSAB Borlänges industriområde, lever och frodas många olika örter och insekter.

Läget är perfekt för insekter att leva och bo och därför har SSAB Borlänge i samarbete med Borlänge kommuns mark- och plankontor och 2047 Science Center skapat flera boplatser för såväl vildbin och steklar som skalbaggar och fjärilar, som fått namnet Savelgärdets småkrypsland.

  • Savelgärdet är redan idag ett område som nyttjas av många närboende och med Småkrypslandet hoppas vi att fler borlängebor ska hitta hit och både kunna njuta av naturen och lära sig mer om, säger Mia Eriksson, plats- och produktionschef på SSAB i Borlänge, och fortsätter:
  • Savelgärdets småkrypsland är också viktigt för den biologiska mångfalden och är en del i SSABs miljö- och hållbarhetsarbete.

 

Elever från Domnarvets skola var en viktig del i invigningen. Förutom att bygga insektshotell fick de leta efter småkryp. Foto: Henrik Hansson

 

Fjärilssläpp och trädplantering

 

Onsdag 8 juni invigdes Savelgärdets småkrypsland med hjälp av 200 elever från Domnarvets skola som hade sina sista lektioner där.

Här fick de hjälpa till att bygga insektshotell, leta efter småkryp och plantera växter som ska bli mat till alla småkryp som bor där.

Själva invigningen, som förrättades av SSAB Borlänge platschef Mia Eriksson, gästades av självaste Carl von Linné som lockade till skratt innan några barn fick hjälpa till att plantera ett körsbärsträd. Finalen blev släppet av de fjärilar som eleverna i årskurs två hade fött upp från ägg till färdig fjäril under våren.

  • Perfekt att kunna släppa ut fjärilarna här där de kommer att trivas och bidra till naturen, sade Ulrika Lindesnäs från 2047 Science Center.

 

Eleverna fick även hjälpa till att plantera 200 växter längs med en del av slänten till bullervallen. Foto: Henrik Hansson

 

Arbetet fortsätter

 

Savelgärdets småkrypsland är nu invigt men inte klart. Arbetet med att vidareutveckla det fortsätter. I planerna finns att skapa fler entréer och sätta upp fler skyltar samt skapa en naturlig förbindelse mellan Småkrypslandet och Sagostigen som ligger i skogen ett stenkast bort.

  • Vi fortsätter vårt samarbete med SSAB och 2047 Science Center för att utveckla Savelgärdets småkrypsland ytterligare de närmaste åren, säger Jakob Wallin, biolog på Borlänge kommun.
  • För att Savelgärdets småkrypsland ska bli den levande oas för växter och insekter som vi har som mål krävs det kontinuerligt arbete och förbättringar.

 

Ett körsbärsträd som både ska kunna ge skugga och mat planterades nära insektshotellet. Foto: Henrik Hansson

 

Kategori och taggar

Relaterade artiklar

sep 26 2022

2021 års pensionärer och ”25-åringar” avtackade med fest och glam

23 september var det dags för årets andra veteranfest. Då avtackades de som gick i pension eller hade varit anställda i 25 år på SSAB i Borlänge 2021 med en fest. Av de 70 som bjudits in deltog 49 personer med sambo/maka/make i festen.

sep 22 2022

HYBRIT: Milstolpe nådd - pilotanläggningen för vätgaslagring i drift

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag för lagring av fossilfri vätgas. Nu påbörjas den två år långa testperioden till 2024 vilket innebär att HYBRIT tagit ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av den samlade värdekedjan för fossilfri järn- och stålframställning.

sep 21 2022

Tibnor – en viktig kanal för SSAB:s fossilfria stål i framtiden

2026 börjar SSAB leverera fossilfritt stål kommersiellt ut till marknaden. Då står också SSAB:s dotterbolag Tibnor redo att distribuera det till kunder i hela Norden. ”Tibnor är en mycket viktig kanal ut för SSAB på vår nordiska hemmamarknad”, säger Matts Nilsson, Head of Sales Sweden & Norway på SSAB Europe.