Efter att ha informerats om Annareetta Lumme-Timonens begäran har SSABs valberedning berett ärendet och beslutat föreslå att Maija Strandberg ersätter henne i styrelsen. Maija Strandberg är född 1969 och har en masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Åbo, Finland. Sedan två år är hon senior finansrådgivare på ägarstyrningsenheten som ingår i den finska statsministerns kansli. Hon har tidigare bl.a. varit finanschef på Uponor och Vice President Finance på Valmet Metso Paper. Hon sitter för närvarande i styrelserna för Finnair och Neova.

Ytterligare information kommer att lämnas i kallelsen till den extra bolagsstämman som avses offentliggöras inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, SSAB, tel +46 70 295 2912, [email protected]