Beslutet gäller från och med 1 september 2021 men redan från och med 1 maj kommer alla utlastningsställen på SSAB i Borlänge att följa upp att chaufförer har rätt säkerhetsutrustning som krävs för att kunna lasta enligt de regelverk som gäller på SSABs område, det innebär såväl lastsäkringsutrustning som rätt personlig skyddsutrustning. Från och med 1 september kommer de chaufförer som inte har rätt personlig skyddsutrustning att nekas lastning.

Samtliga avvikelser kommer att rapporteras till ansvarigt transportbolag för åtgärd.

Tvärfunktionell förbättringsgrupp

Arbetet med att förbättra säkerheten för SSABs externa parter började för drygt två år sedan. En tvärfunktionell förbättringsgrupp har först kartlagt vilka områden som behöver ses över och förbättras, sedan träffats regelbundet.

- SSAB ska bli världens säkraste stålföretag, det innebär att det ska vara lika säkert för alla, såväl för våra medarbetare som för leverantörer och entreprenörer, säger Mia Eriksson, plats- och produktionschef SSAB Borlänge, som leder den tvärfunktionella förbättringsgruppen.

Åtgärder för att förbättra säkerheten vid lastning är en del i det arbetet som gjorts, andra delar som förbättringsgruppen har jobbat med är bland andra inköpsprocessen, SSG-passet och samarbetet med Green Cargo som ansvarar för såväl transporter till SSAB som all trafik inne på verksområdet.

- Flera åtgärder som vi kommit fram till är rena förtydliganden, det handlar om att det ska vara lätt att göra rätt, säger Magnus Timber, avdelningschef Infrastruktur, Format och Utlastning, som är sammankallande för den gruppen som arbetat med personlig skyddsutrustning för chaufförer.

Nytt kommunikationsmaterial

För att underlätta för alla som ska hämta last på SSAB Borlänge har vi samlat all information i en broschyr: När du ska hämta last på SSAB i Borlänge, som både har skickats ut till alla transportföretag men även finns att ladda ner från SSABs hemsida. Broschyren finns idag på fem språk; svenska, engelska, tyska, ryska och polska berättar Roger Lindgren, som är logistikansvarig biltransport SSAB Borlänge.

Dessutom har fyra korta filmer som visar hur last ska säkras på ett säkert sätt tagits fram som också finns på SSABs hemsida.

Mia Eriksson är plats- och produktionschef på SSAB i Borlänge. Foto: Hasse Eriksson

- Arbetet med att förbättra säkerheten är något som aldrig tar slut utan som vi alltid kommer att ha på vår agenda. Förutom att vi pratar om säkerhet är det viktigt att vi har samma budskap såväl internt som externt. Det som gäller för våra medarbetare gäller också för våra leverantörer och entreprenörer, säger Mia Eriksson.