Det är ett historiskt beslut på flera sätt, det är första gången Oxelösund ansöker om förändrad produktion som sänker koldioxidutsläppen. Genom att använda järnråvara som skrot och järnsvamp från Hybrit-processen istället för järnmalm och kol, kan SSABs utsläpp i Oxelösund minskas med cirka 80%.

-Fantastiskt, jag är så glad och nu kan vi på riktigt sätta igång med arbetet med bygget för att producera fossilfritt stål.Nu kan vi få till en starkare och mer hållbar värld, säger en mycket nöjd Kristina Branteryd som är miljöchef på SSAB Oxelösund och fortsätter:

-Det är en av de mest välskrivna domarna jag någonsin sett och jag är oerhört nöjd. Den innehåller tuffa villkor som kommer att innebära mycket jobb men inget som vi inte kommer att klara.

Det har varit en tight tidsplan men domstolen har behandlat ansökan effektivt och satt upp tidsramar som alla parter har kunnat hålla sig till. Ansökan har behandlats och remissinstanserna har haft möjlighet att komma in med synpunkter som också har bemötts flera gånger av SSAB. Totalt har hela ansökningsprocessen tagit cirka två år att jobba sig igenom inklusive samråd med allmänheten och myndigheter.

-Det är viktigt att vi har en effektiv och ändamålsenlig tillståndsprövning, så vi inte riskerar att släppa ut onödig koldioxid men också att alla sakägare ska ha möjlighet att säga sitt, säger Kristina Branteryd. Att vi nu gör dessa förändringar i verksamheten kommer förhoppningsvis att säkra produktionen i regionen. Vi har en hundraårig ståltradition i Oxelösund, och med en omställning till en mer hållbar produktion tryggar vi tillverkningen för en lång tid framåt.

SARI HEIKKINEN

 

Fakta om ansökan
Ansökan innefattar en rad olika dokument som beskriver verksamheten på SSAB i Oxelösund. Bland annat finns ett toppdokument som beskriver vad vi söker tillstånd för. En teknisk beskrivning av hela anläggningen och en miljökonsekvensbeskrivning av verksamheten. Till dessa finns en rad underliggande rapporter som beskriver verksamhetens påverkan på omgivningen, utsläpp till luft och vatten, bullerutredningar, riskutredningar med mera.

Fakta om HYBRIT
Projektet HYBRIT initierades våren 2016 med målsättningen att ta fram världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkning. Målet är att erbjuda det första fossilfria stålet redan 2026. Genom att använda vätgas istället för koks och kol under ståltillverkningen kommer utsläppet att bli vatten istället för koldioxid. Initiativet har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent.
Hybrit Development AB är ett samriskbolag som ägs av ståltillverkaren SSAB, gruvbolaget LKAB och energibolaget Vattenfall.