Jonas Larsson
 

– Vi redovisar alla utsläpp fram till att produkten är färdig att levereras. På så sätt blir det enkelt för våra kunder att själv bygga vidare med deras värden och få ett totalt utsläppsvärde för just sin produkt, säger Jonas Larsson, miljöchef på SSAB. 

SSAB har ett starkt fokus på hållbarhet och det övergripande målet att är att bli fossilfria till 2045. SSABs ambition är också att vara först med att erbjuda marknaden fossilfritt stål redan 2026, och därefter ställa om alla produktionsorter till att bli fossilfria. Man har jobbat med EPD:er under många år, men den senaste tiden har efterfrågan bland kunderna blivit allt större.

EPD står för Environmental Product Declaration (EPD) och är ett oberoende verifierat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. 

En EPD har många olika användningsområden, exempelvis som underlag för marknadsföring, inköpskriterier eller som ett verktyg för miljöledningsarbetet. 

SSAB följer internationella standarder, vilket gör det möjligt att jämföra produkternas klimatavtryck från olika företag vid upphandling. 

– Faktum är att SSAB tillhör de bästa gällande låga CO2-utsläpp. Den malmbaserade stålproduktionen i världen har i snitt 10 till 20 procent högre CO2e-utsläpp än SSABs produkter, säger Jonas Larsson. 

Du kan hitta EPD:er för alla SSABs produkter fördelat på ett tiotal deklarationer. Det finns till exempel EPD:er för varmvalsade, kallvalsade, metallbelagda och färgbelagda stålprodukter. I EPD:erna redovisas värden från hela produktens livscykel. Det innebär att även underleverantörernas utsläpp vägs in och all energi som har använts i framställningen av produkten. 
– Det är viktigt att få den helhetsbilden och att vara transparenta. På så sätt får både vi och kunderna ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet, säger Jonas Larsson.

 

Här kan du ladda ner SSABs EPD:er: 

På SSABs hemsida Download Center

Eller via the International EPD® System där SSABs EPD:er är registrerade:
https://www.environdec.com/