Permitteringarna kommer att gälla för alla anställda i den finska verksamheten förutom inom dotterbolagen Tibnor och Ruukki Construction, vilka har meddelat sina åtgärder separat. Exakt tidpunkt för permitteringarna beror på arbetsbelastningen inom olika funktioner och produktionslinjer, men kan från och med juni komma att överstiga genomsnittet av tre veckor under tremånadersperioden. Produktionskapaciteten har minskats i takt med den försvagade efterfrågan och en av masugnarna vid stålverket i Raahe har varit tillfälligt stängd sedan april.

Fortsatta åtgärder för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 vidtas även i Sverige. Bland annat planeras en förlängning av korttidsarbetet på många arbetsplatser inom SSABs svenska verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mia Widell, Presschef, Sweden, mia.widell @ ssab.com, tel +46 76 527 2501